Spinoza in het Joods Historisch Museum in Amsterdam

Gisteren bracht ik een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Indrukwekkend even te lopen door de vroegere Grote Synagoge. Het Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën.

Er is ook aandacht voor Spinoza.

Je mag er fotograferen, maar zonder te flitsen, waaraan ik mij netjes heb gehouden. Enige foto's die, hoewel wazig, toch een indruk geven van het geëxposeerde.

Het Haagse portret van Spinoza hangt er, in bruikleen van het Haags Historisch Museum. Er staat bij dat het uit 1670 gedateerd is.

Een fascimile van de ban

 Opvallend is dat er nog steeds een exemplaar van Stelkonstige Reeckening van den Regenboog in de uistalkast ligt, terwijl toch al lang aangetoond is dat de toeschrijving aan Spinoza van dat werk onjuist is.

In het museumrestaurant dit beeld van beeldhouwer Yair Aschkenasy dat verwijst naar de beeltenis van Spinoza op het vroegere duizendguldenbiljet.

Ik maakte, al was het wat donker weer, tevens deze video-opname van het

Amsterdams Spinoza standbeeld