Spinoza in politiek-historische analyse van de Arabische Revolutie

Vandaag brengt Abdelaziz al-Hays op de website van The International Solidarity Movement een analyse van de Arabische Revolutie die, hoewel misschien wat prematuur, door iemand al 'hun 1789' is genoemd.

Titel: La révolution arabe et la reconquête de l’identité

Hij schrijft "dat de Nederlandse filosoof Spinoza een ander idee had [dan Hobbes die het over de oorlog van allen tegen allen had in de natuurtoestand]. Sprekend over mensen, gebruikte hij [Spinoza] de term "menigte" in zijn Theologisch-politiek traktaat, als een wezen begiftigd met grote kracht." 
En dat die kracht groot kan zijn kunnen we in deze tijd daar zien. 
Alleen jammer dat de auteur Spinoza in de 19e eeuw situeert.

   La révolution arabe et la reconquête de l’identité