Spinoza in Puck

 

Puck was een soort Amerikaanse versie van het Engelse Punch (dat bestond sinds 1841). Puck was niet Amerika's eerste, maar wel het eerste succesvolle humor weekblad met al in een vroeg stadium full color cartoons, karikaturen en volop actuele politieke satire. Later in de 19e eeuw volgden nog de humortijdschriften Judge (1881-1915) en Life (1883-1936). Puck werd in St. Louis begonnen door een Weense immigrant, de kunstenaar cartoonist Joseph Ferdinand Keppler (1838-1894). Het magazine bestond van 1871 tot 1918.

 

Op 10 januari 1883 verscheen onderstaande prent: "The universal church of the future - from the present religious outlook." Het was bedoeld als een verbeelding van de toekomst van de geloofsovertuigingen waarin de resultaten van de wetenschappelijke revolutie geïntegreerd zouden zijn. Het was in die tijd dat theologen hun hoop erop vestigden dat een harmonisatie van wetenschap en religie mogelijk zou zijn. We zien een plank met “Books of Scientific Reference” en een met “Books of Religious Reference”. En aan de wanden zien we schilderijen van revolutionaire denkers als Nicolaus Copernicus, Thomas Paine en Charles Darwin en in het midden Benedictus de Spinoza. Ik heb Spinoza's afbeelding even apart uitgesneden en boven geplaatst, daar hij anders niet opvalt in de afbeelding die, om hier in het blogkader te passen, flink verkleind moet worden. Als u op de afbeelding klikt krijgt u een groter formaat te zien.

 

Al eerder, in het nummer van 8 maart 1882, kwam Spinoza in de Puck-prent "Reason Against Unreason" centraal in de stralenbundel "Light of reason" waarin Johannes Kepler, I. Kant, Th. Paine, Jefferson, B. de Spinoza, Franklin, Voltaire, Huxley, E.H. Haeckel, Tyndall en Darwin hun onweerstaanbare stralen werpen op het supernaturalisme, fanatisme, bijgeloof en andere bigotterie of domme vroomheid en kwezelarij. Kortom, vér voor Jonathan Israel werd de belangrijke rol van Spinoza in de radicale vrijdenkerij toen al door cartoonist Joseph Ferdinand Keppler goed gezien.

 

En korte tijd later, in het nummer van 7 maart 1883 werd de gedachte "The times change, and we change with them" nog eens verbeeld in deze cartoons:

______________

Voor dit blog maakte ik gebruik van (en plunderde vrijmoedig) de Library of Congress illustrations hier en op Flickr, info over Puck op wikipedia, de gedigitaliseerde Pucks op Hathitrust, info over Puck op de website van de Am. Senaat (zo trots op die vroegere politieke satire...) en nog van hier en daar, o.a. info over Joseph Ferdinand Keppler op wikipedia.


            Joseph Ferdinand Keppler (links zelfportret uit 1893 

Reacties

Heel interessante prent, zeg. Heb ervan genoten.