Spinoza-lezing van Maarten van Buuren

Op 9 mei 2017 gaf prof. dr. Maarten van Buuren een lezing over de filosofie van Spinoza bij de Open Universiteit in Utrecht. Door Suster Bertken is die lezing opgenomen en op Youtube gebracht. 

Ik haal deze video binnen zonder er commentaar aan toe te voegen.

Nou, eentje dan... Na bijna een half uur komt deze dia in beeld, waarin ik een vraagteken heb aangebracht:

            

                  [Wie onder de indruk is, mag het zeggen]   

Reacties

Dat vind ik wel een heel erge ketser. Heb je dan Spinoza's metafysica wel begrepen, vraag ik mij af. De tweede dichotomie zit weer op het goede spoor (maar hoe kun je die twee zo onder elkaar zetten zonder te schrikken)

Henk en Stan,
Ik moet het n.a.v. van jullie reactie hier toch opnemen voor Maarten.
Het natuurlijk - niet metafysisch - verband tussen de twee dichotomien wordt door Maarten ook uitgelegd. Hij volgt daarbij wel degelijk Spinoza. Al snapt hij niet goed dat het natuurlijk kennisgevende verband in het eerste geval met behulp van wiskunde moet worden uitgelegd en zonder die kennis niet goed in gewone woorden kan worden begrepen.
In het tweede geval bestaat het wezenlijke verband uit een onbegrensd natuurlijk causaliteitsprincipe. Een natuurlijk reflexief verband naar alle natuurlijke eigenschappen van de materie (attributen van de substantie ofwel van de natuurlijke werkelijkheid). Dan is daarbij natuurkundig begrepen kennis en uitleg van wisselwerking noodzakelijk. Het noodwendig onbegrensd bestaan van de natuur moet dan uit die noodwendig wisselwerkende dynamiek van de natuur worden verklaard. Spinoza doet dat in en met zijn methodische kennisleer naar de kenmerkende eigenschappen ofwel de voor ons waarneembare kennis, die de natuur als bron van alle kennis bevat en dus van haar mogen ontlenen, juist omdat we zelf een begrensd deel ofwel het gevolg zijn van haar noodwendig onbegrensde natuurlijk gegeven ordening.
Met dat natuurlijk werkende intuïtieve wetmatig weten is ons leven en het natuurlijk bestaan en het het voortbestaan in het algemeen pas deugdelijk of verstandig, in communicatieve betekenis zinvol voor ons, uit te drukken.

Maar ik sluit niet uit, laat ik het hopen, dat het een grafische vergissing is.

Wat Van Buuren allemaal over intuïtie zegt, heeft m.i. weinig met Spinoza van doen; hij maakt er een potje van.

Ik heb zijn lezing niet beluisterd. Hij is toch professor doctor in de Franse taal- en letterkunde?

Je maakt het weer te bont, Bas. Ik heb je laatste 'bijdrage' (waaraan?) verwijderd.

Wordt het een trend, dat emeritus hoogleraren uit andere vakgebieden of niet-gespecialiseerde emeritus hoogleraren boeken over Spinoza schrijven? Herman Berger: 'De Ethica van Spinoza, een handreiking', Maarten van Buuren: 'Spinoza, vijf wegen naar vrijheid' en 'De essentie van Spinoza', Kees Schuyt: 'Spinoza en de vreugde van het inzicht'. Is dit een teken? Voorzien zij in een leemte die hen wordt gelaten door de gespecialiseerde Spinozakenners? Welke boeken van Spinozadeskundigen staan hier tegenover? Het kunnen goede, min of meer populariserende boeken zijn, maar toch merk je dat gedetailleerde kennis betreffende Spinoza's filosofie soms ontbreekt (en dan gaat het niet eens altijd om details). Er is dan nu wel een boek van Spinozakenner Wim Klever. Maar daarvan weet je dat het vol staat met eigenzinnige opvattingen. (Ik durf te wedden dat hij daarin de stelling verdedigt dat Spinoza de grootste natuurkundige is van de 17e eeuw).
Al met al vind ik het wel een zorgelijke trend, als er weinig tegenover staat.

jammer Stan dat mijn laatste bijdrage niet duidelijk is. Het sloeg toch duidelijk op de inhoud van de lezing en het verband tussen de kennisleer van Spinoza met de huidige wetenschap. Misschien herkennen anderen dat wel? Maar kennelijk vind je dat van geen waarde.

Knappe helderziende ben jij, Henk Keizer. Her staat er niet woordelijk zo in, maar het komt op hetzelfde uit.

Henk Keizer is helderziend. Wat hij vermoedt, staat inderdaad, zij het niet in deze bewoording, in mijn boek, dat precies geschreven is voor erudiete personen als hij, die enigszins studieus ingewijd zijn in Spinoza's werken.

Henk, met alle drie door jou genoemde boeken van Herman Berger, Marten van Buuren en Kees Schuyt wordt je meer misleid dan terdege ingeleid in Spinoza. Ze rijden allen een scheve schaats, doordat ze niet goed thuis zijn in Spinoza's werk. Ik rad je aan een aantl keynotes van mij op Acdemia.edu te lezen, die ik afgelopen jaren in Zuud-Amerik heb gehouden

Je geeft 'm weer flink van jetje, Wim.. Daar ga ik het oude stokje voor steken - dit is niet de bedoeling.

"Twitteraars zijn vaak narcistische figuren, die in hun eigen afgeschermd hutje voor toegelaten vrienden zonder weerwoord zitten te sputteren."
Naar een tweet die Wim Klever gisteren, kennelijk n.a.v. dit blog, de wereld in zond:
https://twitter.com/wimklever/status/876535681169993729

Ik vind de boeken van Maarten van Buuren geweldig! Vermoedelijk wordt het bestuderen van de wijsbegeerte van Spinoza gestimuleerd na het lezen van: Vijf wegen naar de vrijheid ende essentie van Spinoza. Ik ben het met Wim oneens. Zeker hij is goed thuis bij Spinoza en het Latijns maar zijn EGO belet hem niet om te oordelen zonder kennis te hebben genomen van de inhoud. Nu ja niemand is perfect of juist wel ...het is zoals het is!