Spinoza niet in de Canon van Amsterdam

Amsterdam heeft sinds ongeveer een week een eigen canon, samengesteld door Piet de Rooy en Emma Los. Deze eigen canon is ondergebracht in een website en een boek dat door Boom werd uitgebracht en op 28 november werd overhandigd aan de wethouder van cultuur Carolien Gehrels - de wethouder die zo'n fan van Spinoza is.  

Amsterdam in 50 vensters

Ruim 7 eeuwen aan Amsterdamse geschiedenis...

Maar...

De canon van Amsterdam, de stad die zich zo graag "Stad van Spinoza noemt", heeft geen venster over Spinoza. Iets dat gekund had door bijvoorbeeld heel actueel in te haken op Amsterdam Wereld Boekenstad 2008-2009 met z'n iconen waaronder Spinoza. Of beter door in te haken op de komst van de joden aan het eind van de 16e eeuw en de bijdrage van deze joodse gemeenschap aan de welvaart van de Gouden Eeuw en de ban van Spinoza in 1656 die deze gemeenschap misschien wel nodig vond om daarmee hun positie in de Amsterdam voor hun gevoel veilig te stellen.

Is het omarmen van Spinoza door de stad Amsterdam wel echt geloofwaardig?

Aanvulling n.a.v. de reactie van Leon Kuunders.
Leon wees er in zijn reactie op dat er al eerder door meerderen op was gewezen dat Spinoza niet mocht ontbreken. Zie hier en hier waarop tevens de uitvoerig gemotiveerde suggestie van wethouder van cultuur Carolien Gehrels geplaatst is. Zij pleitte voor aandacht voor:
1. De Beurs van Berlage
2. Olympisch Stadion
3. Het Concertgebouw
4. De Oude Kerk
5. Spinoza
Bij 5. Amsterdam mag zijn helden nadrukkelijker eren. Spinoza (1632-1677) is bij uitstek zo’n held. Zijn radicale opvatting over vrijheid en tolerantie zou een inspiratie voor alle Amsterdammers moeten zijn. Amsterdam was in zijn tijd een stad waarin verschillende geloven tolerant naast elkaar konden leven. En dat is een van de belangrijkste uitdagingen waar het huidige Amsterdam voor staat. We moeten het cultuurhistorische verleden van Spinoza beter zichtbaar maken. Hij is al een van de drie iconen van Wereld Boeken Stad, maar hij verdient veel meer, bijvoorbeeld een plek in de canon. Spinoza moet voor Amsterdam worden, wat Erasmus al lang is voor Rotterdam.

De wethouder van cultuur heeft dus geprobeerd meer aandacht voor Spinoza in de Amsterdamse Canon te krijgen. Hoewel haar dat niet is gelukt, heeft zij toch de gedrukte canon aan zich laten uitreiken. 

Voorts blijkt uit de door Leon gebruikte methode dat in twee vensters de naam van Spinoza wordt genoemd.
In het venster van het jaar 1671 Hoogduitse en Portugese Synagoge, is te lezen: de groep van de sefardische joden "kende ook een aantal opmerkelijke intellectuelen, zoals de boekdrukker en rabbijn Menasseh ben Israel en de wereldvermaarde filosoof Spinoza (1632-1677). Spinoza zou trouwens in 1656 na een conflict voorgoed uit de joodse gemeenschap – en daarmee uit Amsterdam – worden gestoten."

In het venster van het jaar 1777 Felix Meritis, is te lezen: "In de achttiende eeuw raakte de Verlichting wijdverspreid onder de burgerij. De eerste aanzetten tot de Verlichting waren al in de zeventiende eeuw gegeven door geleerden als Spinoza en de Fransman Descartes, die veel van zijn werken in Amsterdam liet uitgeven. Zij waren ervan overtuigd dat bijgeloof en vooroordelen bestreden konden worden door de rede, door het gebruik van het menselijk verstand te bevorderen. Mensen moesten leren zelf hun oordeel te vormen onder het motto ‘durf te denken!’."

Er ís dus een beetje aandacht aan Spinoza gegeven, maar te mager.

Reacties

Er is al druk over gedebatteerd op de site ...

http://www.google.nl/search?as_q=spinoza&hl=nl&num=50&
btnG=Google+zoeken&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=canonvanamsterdam.nl&safe=images

Leon,
Naar aanleiding van jouw informatie heb ik het blog aangevuld. Zie daar. Mijn dank voor je tip.

lekker bestendig is die Spinoza in Amsterdam..... Misschien dat ie ook daarom richting Rijnsburg ging!