Spinoza op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

Gisteren begon na lange voorbereiding de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). De HTF is de eerste beroepsopleiding Filosofie op hbo-niveau in Nederland. "De HTF verzorgt hoogwaardig beroepsonderwijs in de filosofie en bereidt studenten voor op een beroep in de journalistiek, het onderwijs of op het gebied van beleid en bestuur. Daarnaast is het mogelijk een vrije studierichting te kiezen, gericht op het werken als zelfstandig ondernemer. Daarmee willen wij een brug slaan tussen de reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt."

En wie een kijkje neemt op de website, ziet deze geheel in het teken staan van Spinoza.

De ontwerper van de website laat een staaltje creativiteit met Spinoza zien, dat alle vertrouwen geeft in de studierichting "journalistiek en media". Zo komen allerlei plaatjes voorbij die Spinoza helemaal van deze tijd met z'n ICT en multimedialiteit doen zijn.

           

           

           

           

             

Echt heel fraai gedaan.  

Maar verder komt Spinoza (nog) niet op de website voor - nog éénmaal valt zijn naam, n.l. onder de docenten bij drs. J. de Ruijter die o.a. hoofdredacteur is van het blad met de naam "Spinoza" van de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO).

Gisteren werd met negenentwintig studenten en twee docenten begonnen en bij die daadwerkelijke start van de HTF was er gebak. Er is werkelijk alles aan gedaan om te laten zien dat je daar bij Spinoza op school zit.

 

Spinoza.blogse.nl wenst de HTF, zowel docenten als studenten, veel succes en vooral veel inspiratie bij Spinoza.

De studenten beginnen hun studie met een dappere gok. Of de door de HTF verstrekte diploma’s t.z.t. (met terugwerkende kracht) rechtsgeldigheid zullen bezitten, moet nog eruit blijken of de opleiding na het cursusjaar 2016/2017 de accreditatie  zal ontvangen. Best spannend, lijkt me.   


                                [van Facebook-pagina HTF]

[Met dank aan Jasper die me op deze opleiding attendeerde]