Spinoza op de HOVO in 2014

Hierbij weer eens een overzichtje van hoe Spinoza het doet op de HOVO's, het hoger onderwijs voor ouderen in Nederland. Ik geef hier alleen de cursussen die aangeboden worden, waarbij Spinoza aan bod komt - meer voor de 'geschiedschrijving' dan voor het geven van tips, want de inschrijvingsdata zijn meestal al verstreken en sommige cursussen zijn al volgetekend.

  Dr. Karianne Marx, Filosoferen over de scheiding tussen kerk en staat
Met de uitspraak ‘Het doel van de staat is de vrijheid’ nam Benedictus de Spinoza (1632-1677) stelling tegen de pogingen van religieuze leiders om zodanige invloed op de wereldlijke overheid uit te oefenen dat iedereen, ook leden van andere kerkgenootschappen, hun leefregels zouden navolgen.Belangrijke denkers die aan de orde komen zijn Thomas Hobbes, Benedictus de Spinoza, Franciscus van den Enden, Pieter en Johan de la Court
Maandagen vanaf 27 jan.
HOVO Brabant, locatie Tilburg [Cf. PDF]

   Dr. Jeroen Bartels, Lichaam, geest en het menselijk handelen - Keizer, Damasio, Spinoza, Merleau-Ponty en Noë
10 colleges vanaf Maandag 27 januari van 15.00-17.00 uur
Senioren Academie, locatie Groningen [Cf. hier]

   Dr. Miriam van Reijen, Spinoza: Brieven over het kwaad. De correspondentie tussen Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh
8 bijeenkomsten vanaf dinsdag 28 januari
HOVO Nijmegen [Cf. html of digibladerprospectus; Ws. vol, want niet wél vermeld bij de cursussen waar nog plaatsen zijn cf. - zo'n 3 à 4]

   Dr. Henri Krop, Spinoza’s Ethica [vol]
6 bijeenkomsten op maandag, 14.00 - 16.00 vanaf 10 februari
HOVO Rotterdam [Cf.]

 

Reacties

Naar aanleiding van dit blog werd ontdekt dat er nog wel plaats is bij de cursus van Miriam van Reijen in Nijmegen: voor zo'n 3 à 4 personen.