Spinoza op Lesbos [2]

Zoals ik in het vorige blog al schreef valt het op dat er steeds meer Nederlandse cursussen over Spinoza op Lesbos worden gegeven. Dat zijn in 2015 de volgende - ik breng ze hier eerst in schema en geef daarna wat meer informatie:

 

[1] De Ethica

Naar ik meen is dr. Jeroen Bartels, filosoof en voormalig docent geschiedenis van de moderne filosofie aan de universiteit van Groningen, er enige jaren terug mee begonnen: het bieden van filosofiecursussen op het Griekse eiland Lesbos – in het bijzonder over de Ethica van Spinoza. Vervolgens is hij dat samen gaan doen met Frans Jespers, oud-docent filosofie en ethiek aan de Avans Hogeschool in Breda.

Ook in 2015 zullen Jeroen Bartels en Frans Jespers, tussen 28 augustus en 11 september weer tweemaal een cursus organiseren op Lesbos met als onderwerp De Ethica van Spinoza. Met bijzondere aandacht voor de betekenis en rol van de 'liefde' en de 'intellectuele liefde voor God' in de Ethica.

Vanwege de voorbereidingstijd voor enerzijds de docenten en anderzijds de deelnemers is het van belang dat belangstellenden zich vóór 1 februari opgeven. Opgeven kan via Els Maes, elsa81109@yahoo.gr  Na 1 februari ontvangen belangstellenden uitvoeriger informatie. [Cf. voor méér info de ASK]

[2] Stoïcijnse levenskunst

Dr. Miriam van Reijen begon in 2013 en zette dit voort in 2014 met een denkvakantie op het Griekse eiland Lesbos, waar het filosoferen wordt gecombineerd met stevige wandelingen.

Ook in 2015 organiseert zij van 18 t/m 25 september 2015 op Lesbos een cursus "Stoïcijnse levenskunst:" evenveel geluk als wijsheid, waarbij iedere dag één filosoof wordt behandeld: Epicurus, Epictetus, Seneca, Sartre en ook Spinoza. Een paar uur per dag samen al filosoferend stevig lopen over de 'geitenpaadjes' door de heuvelachtige omgeving o.l.v. een plaatselijke gids maakt onderdeel uit van de cursus.  [Meer info op haar website, aanmelding mt.vanreijen@avans.nl ]

[3] Spinoza over ‘vrije wil’ en menselijke vrijheid

Tussen deze data was er ruimte voor nóg een cursusweek.

Van vrijdag 11 september t/m vrijdag 18 september 2015 biedt dr. Harry van den Bouwhuijsen, cultureel antropoloog en filosoof, op Lesbos de cursus aan “Spinoza over ‘vrije wil’ en menselijke vrijheid.” Daar de eerdere initiatieven al hun plaats op internet hebben en voor zover ik kan nagaan deze nog niet, breng ik de informatie die ik van Harry van den Bouwhuijsen ontving apart in een volgend blog. U kunt zich opgeven bij hem harrybouw@gmail.com

Ik hoop voor alle initiatiefnemers dat er voldoende belangstellenden zijn om al deze cursussen volledig te doen bezetten. Dat Lesbos inspiratie voor lichaam én geest biedt, was de samenstellers van dit boekje al opgevallen: