Spinoza Para Principiantes [Spinoza voor beginners] Argentijns beeldverhaal

Nog niet eerder was ik dit tegengekomen. Vandaag ontdekte ik dit boek van Axel Cherniavsky (tekst) en Enrique Alcatena (illustraties), Spinoza Para Principiantes, een beeldverhaal dat in 2007 werd uitgegeven door Era Naciente SRL [ISBN 978-987-555-0469]. Zie hier. Ze geven een hele reeks filosofen uit, zelfs Slavoj Žižek.

Het begon bij die cover die mij zo intrigeerde dat ik verder ging zoeken. Uit de pagina’s (die Scribd-Spanje laat zien) is duidelijk dat schrijver en illustrator uiterst serieus getracht hebben Spinoza’s ideeën te beschrijven én in beeld te brengen. Ik 'citeer' hieronder enige van die bladzijden. Jammer dat er nog geen Nederlandse uitgever brood in een vertaling heeft gezien.

p. 3 

p. 8-9

p. 12 

p. 13

p. 20

p. 21

p. 22

p. 23

p. 98

p. 99

p. 112

p. 128

p. 129

p. 176

 

Hierna ging ik eens kijken of Miriam van Reijen er in haar boek Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek [2010] iets over heeft. En jawel, uitgebreid! Zij schrijft:

Axel Cherniavsky (1980) is vanaf 2004 tot en met 2009 altijd aanwezig geweest op de Spinoza colloquia. Hij is actief in het publiceren en heeft bovendien de vertaling van een boek en van twee artikelen van Chantal Jaquet en van een boek van Michel Henry over Spinoza op zijn naam staan. Hij is de auteur van Spinoza para principantes (Spinoza voor beginners).

Axel Cherniavsky is afgestudeerd in de filosofie aan de Universiteit van Buenos Aires. Hij is gespecialiseerd in de moderne filosofie en schreef zijn proefschrift over de expressie van tijd in de filosofie van Henri Bergson. Hij studeerde in Parijs, en behaalde daar een diploma Estudios Universitarios General in de geschiedenis aan de Universiteit París X Nanterre. Hij studeerde een jaar in het voorbereidend jaar voor de Escuela Normal Superior de París met een beurs voor excellente studenten van de AEFE (Asociación de Estudiantes Franceses en el Extranjero). Momenteel (2009) werkt hij aan een proefschrift over het concept van de filosofie bij Gilles Deleuze met een beurs van CONICET, zowel aan de Universiteit van Buenos Aires als aan de Universiteit París I Panthéon-Sorbonne, bij Chantal Jaquet. De werktitel is: La conception de la philosophie de Gilles Deleuze et son assise ontologique. Hij is docent bij de afdeling hedendaagse filosofie van de Faculteit Filosofie en Letteren van de Universiteit van Buenos Aires.
[Vervolgens bespreekt ze zijn bijdragen aan de Spinoza colloquia in 2004 t/m 2009, en dat hij op het 12e Nationale Filosofie Congres in 2005 sprak over ‘de spinnen van Spinoza’. Waarna ze vervolgt met]

Cherniavsky schreef de tekst van Spinoza para principiantes, een uitgave in een serie van aantrekkelijk uitziende boekjes met veel stripboekachtige afbeeldingen. Er zijn ruim honderd boekjes verschenen over schrijvers, wetenschappelijke onderwerpen en filosofen, waaronder ook Machiavelli, Descartes, Nietzsche, Lacan en Deleuze. De boekjes zijn ook bedoeld om in het onderwijs te worden gebruikt, en daarvoor is een speciale uitgave Principiantes para docentes verschenen. Deze is op dezelfde manier vormgegeven, met didactische tips hoe deze boekjes in het klaslokaal zijn te gebruiken. In september 2008 verzorgde Axel Cherniavsky een vier uur durend seminar voor psychotherapeuten, Spinoza para Terapeutas. Verder vermeld ik nog de vertalingen die Axel Cherniavsky heeft gemaakt van twee korte teksten van Chantal Jaquet en van haar boek Spinoza ou la prudence, en van Le bonheur de Spinoza van Michel Henry. [p.212-214]

                                                    * * *

Ik begon dit blog met: "Nog niet eerder was ik dit tegengekomen." Ik was dus vergeten dat ik erover in haar boek Het Argentijnse gezicht van Spinoza gelezen had, maar zoiets beklijft dan niet.

Aanvulling 27 december 2012

Ik kreeg te horen dat uitgeverij Elmar indertijd een aantal boekjes "... voor beginners" op de Nederlandse markt heeft gebracht. En inderdaad vond ik er enige. Jammer dat ze Spinoza voor beginners niet ook opgepakt hebben. Maar het kan altijd nog. Misschien iets voor een andere uitgever?