Spinoza-promotie van Miriam van Reijen op komst

Insiders wistenhet al een poos, maar er moest nog van alles geregeld worden, zodat ik voor de zekerheid - er kon immers nog altijd iets tussenkomen - hierover niet eerder een blog maakte. Maar nu is alles rond. Vandaag gaat Miriam van Reijen de 50 verplicht in te leveren exemplaren van haar proefschrift bij de Universiteit van Tilburg (UvT) bezorgen. Die zijn bestemd voor alle universiteitsbibliotheken e.d. en ook een CD-rom voor de digitale databank van de UvT.

De universiteitsagenda van de UvT heeft het op dit moment*) nog niet (de verantwoordelijke ervoor wil wellicht eerst die exemplaren met eigen ogen zien…). Maar de Nieuwsbrief van de Faculteit Geesteswetenschappen van Tilburg van 21 mei 2010 vermeldt het in de rubriek Promoties:

·  Drs. M.T. van Reijen (DFI): Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek, op 21 juni om 16.15 uur, supervisors: Prof.dr. E.E. Berns, Prof.dr. H. De Dijn

Er is dus over 3,5 week een Spinozistische promotie op komst.

Het boek, de handelseditie van het proefschrift, dat door Klement wordt uitgegeven, krijgt een andere ondertitel, namelijk - net als het proefschrift: Passies en politiek (niet zoals aanvankelijk aangekondigd: Een politieke economie van de trieste passies). En het komt ook uit met een ander portret van Spinoza dan het Spinozareliëf van de Amsterdamse beeldhouwer Lambertus Zijl, zoals het in de voorjaarsbrochure van uitgever Klement staat en op sommige boek-bestel-sites op internet en ook al hier in een blog was aangekondigd. Het boek zal ook later verschijnen - om commerciële redenen niet in de zomermaanden, maar in september.

 

Tenslotte kan ik dit nieuwsblog afsluiten met het bericht dat Miriam van Reijen sinds kort een eigen website heeft. Deze is ondergebracht bij een andere site, waardoor hij niet zo makkelijk te vinden is. Haar publicaties en vooral de cursussen die zij geeft zijn erop te vinden.

*) op 16 juni trouwens nog steeds niet!