Spinoza & ras

Op NDPR een bespreking door Lauren Guilmette van ‘t recentste boek van Justin E. H. Smith

Justin E. H. Smith, Nature, Human Nature, and Human Difference Race in Early Modern Philosophy. Princeton University Press, 2015 – books.google

Zie op de website van Justin Smith een uittreksel uit z’n conclusies. Vandaag heeft NRC-H n.a.v. dit boek een stuk 'Ras is geen natuurlijke indeling'.

In het tweede hoofdstuk, “Toward a Historical Ontology of Race,” behandelt Smith op p. 60 de droom die Spinoza in 1664 aan Pieter Balling beschreef [Brief 17], waarin hij een zekere zwarte schurfterige Braziliaan [cujusdam nigri, & scabiosi Brasiliani] zag, die verderop in dezelfde brief dezelfde Ethiopiër [eadem ejusdem Aethiopis] genoemd wordt. [cf. books.google rechtstreeks erheen]

Reviewer Lauren Guilmette vindt – onder verwijzing naar recente vrouwelijke auteurs over Spinoza - dat hij met de beperking tot deze opmerking in die brief Spinoza wat dit onderwerp aangaat tekort doet. Hij had vruchtbaarder gebruik van diens filosofie kunnen maken.

_______________

Michael A. Rosenthal, "The Black, Scabby Brazilian". Some thoughts on race and early modern philosophy.” In: Philosophy Social Criticism, March 2005   vol. 31  no. 2  211-221

Abstract: When Spinoza described his dream of a ‘black, scabby Brazilian’, was the image indicative of a larger pattern of racial discrimination? Should today’s readers regard racist comments and theories in the texts of 17th- and 18th-century philosophers as reflecting the prejudices of their time or as symptomatic of philosophical discourse? This article discusses whether a critical discussion of race is itself a form of racism and whether supposedly minor prejudices are evidence of a deeper social pathology. Given historical hindsight, we may read such discussion of race in early modern philosophy as a sign of the incipient struggle against prejudice, a sign that we can recognize and use in the struggles of our own time. [Cf.]

Een heel merkwaardig stuk over de droom van Spinoza is te lezen in Oscar Guardiola-Rivera, Being Against the World: Rebellion and Constitution. CRC Press, 2008,
Zie hoe de auteur in Chapter 7, "Horror in philosophy" [books.google] met weinige gegevens een hele theorie kan opzetten over hoe in de 17e eeuw in slavenhandel en racisme geen probleem werd gezien. De auteur baseert zich op:
Warren Montag, Bodies, Masses, Power. Spinoza and his Contemporaries. London, Verso, 1999 [cf. blog]     

Zie ook deze blogs:

07-10-2013: E-book van Nicolás González Varela sobre un sueño de Spinoza

27-03-2014: Hield de vader van Spinoza een slaaf?

Reacties

The duck-boot inspired silhouette is more refined than previous iterations. The beige upper is 100% premium suede with a rubber crepe sole, like classic desert boots.