Spinoza & The Art Of Nietzsche

Wat moet hoogleraar Spinoza-studies, Piet Steenbakkers, geflankeerd door twee dames op de cover van een boek over Nietzsche? Zijn naam verscheen onlangs tussen Anne Borsboom en Anne Woodward als schrijvers van een boek dat in november uitkwam en waarvan over een week de Engelse vertaling in Cambridge gepresenteerd zal worden, maar dat ook als Nederlandse uitgave al een deels Engelse titel draagt:

Anne Borsboom, Piet Steenbakkers & Anne Woodward: The Art Of Nietzsche. Nietzsche als kunstenaar. De Witte Uitgeverij, 2011 - ISBN 978-94-6107-097-5.

Zoals ik onlangs al liet weten houd ik me regelmatig, behalve veel met Spinoza ook met Nietzsche bezig; en ik schreef ook al eens dat me opgevallen was dat nogal wat schrijvers van boeken over Spinoza ook over Nietzsche
geschreven hebben, b.v. Karl Jaspers, Abraham Wolf, Gilles Deleuze, Yirmiyahu Yovel, Charlie Huenemann.
De uitgever over dit boek:  

“Veel is geschreven over Nietzsches filosofische opvattingen over kunst, maar in "The Art of Nietzsche" wordt hijzelf benaderd als kunstenaar. Hiermee krijgen we niet alleen een intrigerend beeld van deze muzikale dichter, maar wordt ook zijn filosofie helderder.

Zoals blijkt uit de reacties van de kunstenaars en componisten die zich door Nietzsche lieten en laten inspireren, geeft zijn werk aanleiding tot creativiteit in uiteenlopende verschijningsvormen, van uiterste gedisciplineerdheid tot vermeende wanorde.

De Haagse kunstenaars, Lia Harkes, Lisette Huizenga, Suzanne Bo, Lichel van den Ende, Ditty Ketting, Rielle Beekmans en Martin Sjardijn lieten zich inspireren door Nietzsche en maakten beeldende kunst voor "The Art of Nietzsche".

Een bijgevoegde CD met zelden gehoorde composities van Nietzsche zelf voor solostemmen, vocaal ensemble, piano en viool en een aantal van zijn mooiste gedichten op muziek van Mahler, Delius, Orff, Webern, Rihm en Woodward."

 

                                                  * * *

Van Annemiek Buijs staat op de pagina van Bol.com deze recensie:
"Studie over Nietzsche (1844-1900) en kunst, waarin de Duitse filosoof zelf benaderd wordt als kunstenaar (musicus, dichter en schrijver). De uitgave is onderdeel van het project 'Nietzsche... nur Narr! Nur Dichter!', op initiatief van de stichting transMusings (www.transmusings.org), die verbanden tussen filosofie, muziek en beeldende kunst onderzoekt. Het project bestaat naast deze uitgave uit concerten en een expositie in Pulchri Studio te Den Haag met als thema's : 'Nein', 'Nur Narr... Nur Dichter', 'Wandernd' en 'Ja'. Een drietal schrijvers probeert via Nietzsches kunst en via interviews met hedendaagse kunstenaars Nietzsches filosofie beter te begrijpen. Originele uitgave, mede dankzij de toegevoegde Duitstalige cd waarop composities voor solostemmen, vocaal ensemble, piano en viool en gedichten van Nietzsche te horen zijn. Het is een ietwat versnipperde en onsamenhangende studie, die door de vele uitgewerkte interviews structuur, een rode draad en een duidelijke conclusie mist. Voor Nietzschekenners en geïnteresseerden in het raakvlak tussen kunst, muziek en filosofie."

Impressions of the book and CD 'The Art of Nietzsche - 'Nietzsche als kunstenaar
WU52240020 : ISBN 978-94-6107-097-5
auteurs: Anne Borsboom, Piet Steenbakkers, Anne Woodward
Music: Kerry Woodward
Janneke Schaareman - mezzo-sopraan, Justyna Briefjes - viool, Jacob Engel- piano  

Zou Nietzsche’s gedicht An Spinoza ook op muziek zijn gezet?

                                       * * *

Aanvulling. Aanvankelijk was het alleen als "print on demand" verkrijgbaar, maar in 2014 is het 'echt' als boek uitgegeven bij Gopher, tevens goedkoper: € 21.50  [Cf.]

Besluister hier muziek van de CD bij het boek dat op 25 mrt. 2014 op Youtube is geplaatst:
 
A New Year's Eve, for violin and piano, by Friedrich Nietzsche
Justyna Briefjes, violin and Simon Marlow, piano
Visual Art: Anders Lidén, Lichel van den Ende, Suzanne Bo, Lisette Huizenga, Ditty Ketting, Sydney Sitters and Martin Sjardijn.