Spinoza University - Echt? Of spookuniversiteit?

In aansluiting op het vorige bericht stel ik mijn vragen over een zgn. Spinoza University ook maar meteen aan de orde.

Er is een logo en een website die al jarenlang "in bewerking/Site under construction" is. Eerst had de Spinoza University of the Netherlands (ja, echt) een adres in Breda (Postbus 6847 - 4802 HV  Breda), maar sinds januari van dit jaar is het adres in Ulvenhout. Ja, waarom niet in Ulvenhout?

Volgens reclamebureau Results dat er bemoeienis mee had (huisstijl? website?) betreft het een: Universiteit voor masteropleidingen.

                        
Mijn vraag: is dit echt of nep?

Spinoza moest lachen om het geloof in spoken van briefschrijver Hugo van Boxel, die hem daarover op 14 september 1674 vragen stelde. Maar ik vrees dat we hier toch met een spookuniversiteit te maken hebben. En dat notabene onder zijn naam. De naam van de filosoof van de vrijheid is kennelijk vogelvrij... gedetermineerd. 

Spinoza University forum index
Er is op internet ook een Forum van Spinoza University neergezet, maar daarop gebeurt niets en is ook nog nooit wat gebeurd ook al zouden er 292 gebruikers geregistreerd zijn!

Intermediair had woensdag 21 juni 2006 een artikel over prestaties van mba-opleidingen, maar... "Omdat aan de LOI University, NTI University, OU Business School en Spinoza University nog niet voldoende studenten zijn afgestudeerd, konden de opleidingen niet in onze lijst worden opgenomen. Wel hebben we ze vergeleken met het gemiddelde van de mba-opleidingen. Hieruit komt naar voren dat de waardering van leerlingen van distance learning ongeveer hetzelfde is als die van de gemiddelde mba’er. De internetscholen scoren wel opvallend slecht bij werkgevers, omdat die het afstandsonderwijs nog niet serieus nemen." (hier)

11 april 2008 begon het Algemeen Dagblad een korte serie over nepdiploma's en zogenaamd academische graden die door geen enkele serieuze instantie worden erkend. Onderzoeksjournalisten Tonny van der Mee en Kees Wessels leggen de methodieken bloot van instellingen die voor duur geld een diploma leveren waar je in de maatschappij weinig tot niets mee kunt doen.
Vandaag komen buitenlandse nep-universiteiten aan de orde. Morgen zijn twee Nederlandse instellingen aan de beurt. Zij dragen de vertrouwenwekkende namen Spinoza University en University Russell Hobbes. (zie hier het AD-artikel, maar een vervolgartikel over deze laatst genoemde 'universiteiten' is niet te vinden. Wellicht toch niet gepubliceerd?)

En wat te denken over de NEA Transport Hogeschool die zou samenwerken met de Spinoza University?
Op de website van de NTH: "Al een groot aantal jaren verzorgt de NTH opleidingen op vervoersgebied. De NTH is opgericht door het NEA. Het NEA is het kennisinstituut op het gebied van mobiliteit. De kwaliteit van de opleidingen staat dan ook hoog aangeschreven. Sinds 2003 werkt de NTH nauw samen met Hogeschool NOVI, die naast informatica ook bedrijfskundige opleidingen verzorgt.
Onder links
De NTH hogeschool heeft een aantal partners en bedrijven waarmee samengewerkt worden. In dit samenwerkingsverband wordt getracht kennis op te doen om zo het onderwijs te kunnen verbeteren. Hieronder vindt u verscheidene links naar de websites van deze opleidingsinstituten en bedrijven.
En daaronder:
Spinoza University is actief op hoogwaardige internationaal georiënteerde opleidingsprogramma's en ontwikkelt daartoe Master opleidingen die opleiden voor officieel erkende titels.

Maar hoe kan dit? Waarom is er dan niet echt wat te vinden?

Aanvulling 9 juli 2008

Op mijn verzoek om nadere informatie ontving ik het volgende antwoord: 

Geachte heer Verdult,
 
Spinoza University recruteert op dit moment geen studenten. Wij zitten volop in een reorganisatie en onze nieuwe website is helaas nog niet klaar.
Zodra wij klaar zijn om opnieuw naar buiten te treden, breng ik u daar graag van op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet,
 
Cynthia Geboers