Spinoza voor ca. 4,5% van Nederlandse hoogleraren voorbeeldfiguur inzake relatie geloof en wetenschap

De christelijke organisatie ForumC, "een forum voor geloof, wetenschap en samenleving, dat het christelijk geloof wil verbinden met grote vragen die leven binnen de wetenschap en samenleving," [Cf.] herhaalde dit jaar een in 2011 gedaan onderzoek onder alle Nederlandse hoogleraren (ca. 6000), van wie het e-mail-adres bekend was (ca. 5000, waarvan slechts 22% antwoordde (ca. 1300). Gisteren verspreidde ForumC een persbericht en het onderzoeksverslag [PDF]. Daaruit bleek dat

"Driekwart van de Nederlandse hoogleraren vindt dat er geen sprake is van een conflict tussen geloof en wetenschap. Datzelfde geldt voor meer dan de helft van de atheïstische hoogleraren.

Van de bijna 1300 hoogleraren die meewerkten aan het onderzoek beschouwt 38 procent de relatie tussen geloof en wetenschap als neutraal of in harmonie. Van hen ziet 37 procent dat er enige spanning is tussen beiden.

 

Als het gaat om de relatie tussen geloof en wetenschap is Albert Einstein de grootste inspiratiebron voor de hoogleraren, gevolgd door Richard Dawkins en Baruch de Spinoza. Naast Dawkins is de Nederlandse natuurkundige Cees Dekker de enige nog in leven zijnde voorbeeldfiguur in de top tien. De nummers vier tot en met tien zijn respectievelijk: Charles Darwin, Galileo Galilei, Desiderius Erasmus, Blaise Pascal, Cees Dekker, Isaac Newton en Bertrand Russell."

Deze vraag die nog niet in het eerdere onderzoek zat (zie daarover dit blog van 1 juli 2011), levert dus een nieuw weetje op:

Tabel van voorbeeldfiguren:
Aan alle respondenten is gevraagd om maximaal 3 figuren te noemen die voor hen een voorbeeld zijn als het gaat om de relatie tussen geloof en wetenschap. Hieronder is een top-10 samengesteld van meest voorkomende voorbeeldfiguren.
1. Albert Einstein (80 keer genoemd)
2. Richard Dawkins (72 keer genoemd)
3. Baruch de Spinoza (60 keer genoemd)
4. Charles Darwin (52 keer genoemd)
5. Galileo Galilei (37 keer genoemd)
6. Desiderius Erasmus (29 keer genoemd)
7. Blaise Pascal (29 keer genoemd)
8. Cees Dekker (25 keer genoemd)
9. Isaac Newton (24 keer genoemd)
10. Bertrand Russell (18 keer genoemd)

Het in de titel van dit blog gestelde (4,5 % van alle hoogleraren), kan (mag) eigenlijk niet worden afgeleid uit de gegevens. Er kan grote bias zitten in het feit dat een christelijke organisatie zo'n onderzoek doet. Zelf vinden de onderzoekers dat een respons van 22% nog best een betrouwbaar resultaat oplevert. Ik vermoed dat daaraan sterk getwijfeld kan worden. Maar een ander onderzoek is er niet, dus moeten we het hiermee doen.

Reacties

En kijk eens wat wetenschapshistoricus / Universiteitshistoricus van de VU, Ab Flipse, hiervan maakt: "Grote meerderheid hoogleraren spiegelt zich aan Spinoza/Einstein 'Deus sive natura'. Atheisten en theisten op afstand http://t.co/2NgoM1CS8O"

https://twitter.com/FlipseAb/statuses/414472457458696192

Ik ben vooral benieuwd ernaar of Israel in dit boek, behalve het accent te leggen op ideeën en debatten, ook aandacht geeft aan de samenhang ermee met politieke en economische feiten en gebeurtenissen.