Spinoza zomerweek 2009 - Vereniging Het Spinozahuis

De Vereniging Het Spinozahuis organiseert weer een
Spinoza zomerweek van 27 t/m 31 juli 2009

Spinoza in gesprek met tijdgenoten over wetenschappelijke, theologische en filosofische kwesties

Organisatie: Vereniging Het Spinozahuis
(e-mail: vspinoza@xs4all.nl ; www.spinozahuis.nl

Plaats: Woodbrookershuis, Woodbrookersweg 1, Barchem (www.woodbrookershuis.nl)

Begeleider: drs. Miriam van Reijen

Let op: Aanmelden vóór 1 juni 2009

Het schrijven van brieven was in de 17e eeuw een belangrijke – en soms de enige – manier om met anderen, waaronder filosofen en wetenschappers, in contact te komen en ervaringen en gedachten uit te wisselen. Veel van hun brieven zijn te vergelijken met essays en artikelen. Voor zover er al aan het begin of het einde persoonlijke mededelingen werden gedaan, zijn die later bij het overschrijven en uitgeven merendeels weggelaten. Van Spinoza zijn 50 brieven bekend, en in een aantal daarvan verduidelijkt hij zijn opvattingen, legt ze verder uit, helpt hij misverstanden uit de wereld en weerlegt hij valse aantijgingen. Daardoor zijn de brieven zowel een relatief gemakkelijke inleiding in zijn filosofie als een verhelderende aanvulling op moeilijke thema’s daarin. Voor deze zomercursus is gekozen voor de drie belangrijkste invalshoeken waarbij Spinoza’s opvattingen in zijn eigen tijd al aanleiding waren voor reacties en vragen van anderen. Dat zijn de nieuwe natuurwetenschap en zijn voor velen onaanvaardbare opvattingen over God. En als derde zijn naturalistische opvatting van de mens, aan wie hij een vrije wil ontzegde, waardoor ook morele verantwoordelijkheid en ethisch goed en kwaad onderuit werden gehaald.

 

Programma Maandag 27 juli

10.30 u: Aankomst.

11.00-12.30 uur  Algemene inleiding. Historische context: wetenschap, vriendschap en briefwisselingen in de 17e eeuw. (Inleider wordt nog bekend gemaakt).

15.00-17.30 uur  Inleiding (vervolg).  

20.00-21.30 uur  Tekstlezing.

Dinsdag 28 juli

9.30-12.15 uur  Dr. Frank Mertens (Universiteit Gent): Wetenschappelijke kwesties in de correspondentie van Spinoza.

15.00-17.30 uur  Vervolg.

20.00-21.30 uur  Avondlezing: Dr. Ton de Kok: De vrijmetselarij in het licht van Spinoza.

Woensdag 29 juli

9.30-12.15 uur  Drs. Miriam van Reijen (Avans Hogeschool Breda): Filosofische kwesties in de correspondentie van Spinoza (1): de ‘brieven over het kwaad’.

Middag vrij.

Avond vrij.

Donderdag 30 juli

9.30-12.15 uur  Dr. Rinse Reeling Brouwer (Protestantse Theologische Universiteit Kampen): Theologische kwesties in de correspondentie van Spinoza.

15.00-17.30 uur  Vervolg.

20.00-21.30  Avondlezing: Drs. Gerlof van Rheenen: Geschiedenis en gedachtegoed van de Woodbrookers.

Vrijdag 31 juli

9.30-12.15 uur  Prof.dr. Piet Steenbakkers (Universiteit Utrecht/Erasmus Universiteit Rotterdam): Filosofische kwesties in de correspondentie van Spinoza (2): over vrijheid en vrije wil.

Afsluitende lunch

----------------------------------------------------------------------------------------

Verplichte literatuur:
Spinoza, Briefwisseling. Vert. door F. Akkerman e.a. Amsterdam, Wereldbibliotheek.

--------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie  

Logiesmogelijkheden:

1)      Eenpersoons patiokamer, vol pension, cursus: 660 euro pp.

2)      Tweepersoons patiokamer, vol pension, cursus: 625 euro pp.

3)      Eenvoudige kamer, vol pension, cursus: 555 euro pp.

4)      Arrangement zonder logies/ontbijt: 415 euro pp.

5)      Aangrenzende camping Reusterman, zelf tijdig reserveren. Tel. 0573-441385

6)      Extra voorovernachting slaaphuisje € 41,40; patiokamer € 68,20; alleen mogelijk indien tevoren zelf aangemeld, Woodbrookershuis tel. 0573-441734. Voor diegene voor wie de cursusprijs een probleem is, is korting mogelijk. Hiervoor kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, Paganinidreef 66, 2253 SK Voorschoten.

[Over te nemen voor uw aanmeldingsformulier of e-mail:]

---------------------------------------------------------------------------------------- Aanmeldingsformulier portvrij zenden aan:

Vereniging Het Spinozahuis, Antwoordnummer 10217, 2250 WB Voorschoten

Aanmelden vóór 1 juni 2009

Dhr./mevr.: …………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………  Woonplaats: …………………………………………………..

E-mail: ……………………………..

Datum………………..  Handtekening…………………………

meldt zich aan voor de Spinoza zomerweek 2009           

Logieskeuze (omcirkelen)        1        2       3       4       5   

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Bestelt:

… ex. Spinoza – Briefwisseling  à € 39,90 / ledenprijs € 31,00

wel / geen lid Vereniging Het Spinozahuis