spinoza.blogse.nl - l'un des meilleurs blogs...

Hoelang het daar al staat weet ik niet (de berichten worden niet gedateerd), maar vandaag ontdek ik op de website van de Association des Amis de Spinoza (président: A. Matheron & secrétaire: P.-F. Moreau) deze tekst over spinoza.blogse.nl

"spinoza.blogse.nl - l'un des meilleurs blogs néerlandais"

Hoort u het ook eens van een ander - en niet zomaar van de eerste de beste...

Van de Nederlandse vereniging heb ik zoiets nog niet gehoord. Maar laten we bescheiden blijven: die Franse spinozisten kunnen dit Nederlands natuurlijk niet lezen. Maar ze zien wel dat het een heel actief blog betreft.