Spinozadag 2012: Spinoza en de Revolutie van het Denken

Op zondag 25 november 2012 wordt in en met Paradiso door de ASK alweer de 5e Spinozadag georganiseerd. De ASK is dit jaar wat later dan anders met het bekendmaken van het thema en met de verdere ‘marketing’ voor die dag. Maar vanaf 15 september zijn bij Paradiso al kaartjes in de voorverkoop te krijgen en aldaar is ook het thema te zien (zie de kop van dit blog). Ik geef die informatie alvast door voor de geïnteresseerde bezoeker van dit blog en van wellicht die Spinozadag. Ik tref op de site van Paradiso de volgende tekst aan:

‘Wanneer wij geleid worden door de Rede, zullen wij van twee goede zaken de beste en van twee slechte de minst slechte kiezen.’ (Ethica 4, 65). Met medewerking van Jonathan Israël, Arnon Grunberg, Eberhard van der Laan, Carien de Jonge en De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.

De internationaal geroemde filosoof Baruch de Spinoza (1632-1677), een tweedegeneratie-allochtoon uit de 17e eeuw, is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele leven in Nederland. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De filosofie van Spinoza is niet slechts gericht op het vinden van waarheid, maar heeft vooral een ander doel: door de bestudering van zijn wijsbegeerte zou het mogelijk zijn vrede met het bestaan te vinden.

Om zijn gedachtegoed bekender te maken, organiseren de Amsterdamse Spinozakring en Paradiso sinds 2008 de Spinozadag. ‘De vrijheid van meningsuiting’, ‘De liefde’, ‘Het menselijk handelen begrijpen’ en ‘De vrije wil’, zijn thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen.

Deze vijfde Spinozadag staat in het teken van ‘De Revolutie van het Denken’. Historicus Jonathan Israel schreef spraakmakende boeken over de betekenis van Spinoza voor de Verlichting. Israel gaat in gesprek met schrijver Arnon Grunberg en het publiek over de actualiteit van Spinoza en de grondslagen van zijn ethiek. In deze tijd staan begrippen als democratie, vrijheid van meningsuiting en privacy onder druk. Globalisering, massamedia en social media knagen aan onze morele waarden. De scherpe blik van Grunberg op de hedendaagse mens en zijn handelen en zijn impliciete pleidooi voor onafhankelijk denken naast de historische ‘overview’ van Israel, bieden mogelijk nieuwe inzichten. [van hier]

[Ik heb in het blog van 3 juli laten weten dat en waarom ik er dit jaar tot mijn spijt voor het eerst niet bij aanwezig zal zijn.]

_____________

Paradiso foto van hier