Spinozadag 2014 in Paradiso

In vervolg op het blog van 19 oktober hier nog even de advertentie van het evenement van 23 oktober 2014 in De Groene Amsterdammer.

       [N.B. Hier is - i.t.t. bij de ASK - ook Karianne Marx vetgedrukt]