Spinoza’s eigen kunstzinnige web

Niet over het, naar het schijnt, in oprichting zijnde The Spinoza Web, ga ik het hebben (drie maanden geleden liet het via twitter weten: “Our plans are ready and a pilot is expected ready soon,” waarbij niet duidelijk werd gemaakt wat ‘ready soon’ betekent), maar over Spinoza’s eigen web.

De filosofiestudent Torin Doppelt, die dit jaar z’n PhD hoopt te halen met een dissertatie die waarschijnlijk zal gaan over Meaning and Method in Spinoza’s Ethics, heeft al enige jaren een website, waarin hij in matrices de relaties tussen de elementen van Spinoza’s Ethica (definities, axioma’s, stellingen, bewijzen e.d.) met elkaar verbindt. Cf. ethics.spinozism.org/. Daarin kun je opzoeken welke Spinoza in latere elementen gebruikt. Ik had op 4 april 2013 daar een blog over. I.t.t. het ‘Overzicht Ethica-vertalingen’ van Julien Gautier die ik regelmatig gebruik, heb ik rechts niet een link naar Doppelts site opgenomen, daar ik de gebruikswaarde ervan tamelijk bescheiden vindt. In de loop der tijd heeft hij z’n website verder uitgebouwd en je vindt er ook grafische voorstellingen in diverse vormen van ‘verdichting’. Daar is o.a. deze grafische voorstelling te vinden waarin alle relaties tussen de Ethica-elementen zichtbaar zijn gemaakt. Ik heb de grafische afbeelding die je als laatste krijgt 900 gedraaid en de eronderliggende matrix weggelaten. Linksboven deel I, De Deo, daaronder deel II, deel III daaronder is over de hele breedte gehouden, waarna we weer omhoog gaan naar deel IV tot we rechtsboven in deel V weer terug zijn bij God en de amor Dei intellectualis.

 

Je kunt dus vaststellen dat Spinoza, geholpen door web-designer/ programmer Torin Doppelt, de maker is van dit kunstzinnige web.

Of dan deze, waarbij alle elementen in een cirkel zijn geplaatst van rechtsboven deel I tot linksboven deel V. Dan krijg je dit resultaat van alle relaties. Was Spinoza niet wég van de cirkel? Hier krijgt hij zijn Ethica terug in de vorm van een cirkel-web. Veel nut heeft het niet, maar grappig om het zo eens te zien, is dit resultaat van huisvlijt wel. Hier alleen het plaatje. Op de site kun je de cursor over de elementen laten gaan, waarbij de getrokken lijnen rood (naar de voorafgaande elementen) of groen (naar de eruit volgende) oplichten.

 

Dit jaar heeft ene Herb Roseman ook wat in elkaar geknutseld en op internet gebracht, waarbij je je eveneens kunt afvragen: wat hebben we eraan. Maar de geometrische methode lokt dit soort knutselen met Spinoza kennelijk uit.

Zie ook de SpinozaBase [La SpinozaBase (anciennement Projet Ethica) est un logiciel libre et gratuit destiné à l'étude de l'Éthique de Spinoza.]