Spinoza's Korte Verhandeling van GOD de MENSCH en deszelvs WELSTAND... en GHJ

Wie op Poortman.kb.nl (zie vorige blog) 'via 'personen' naar Spinoza klikt, vindt bij 'werken' onder de Korte Verhandeling een link naar deze website over de KV. Dezelfde link die ook in Wikisource wordt gegeven (waarnaar in de links aan de rechterzijde wordt verwezen).
NB. aanvulling 19 november 2014: de url is gewijzigd in deze link.

Daar is te lezen Copyright © 2007 GHJ

Internet edition of hs. KB 75G15 with introduction and vocabuary and appendix with the author's other publications.

Gerrit H. JongeneelenHet wordt niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze site, wie GHJ is. Uit de artikelen in de appendix blijkt dat het werk van Gerrit H. Jongeneelen betreft. Via google blijkt GHJ betrokken geweest bij de “Spinoza Vereniging” (sic), was hij scientific researcher Erasmus University Rotterdam, en al jarenlang raadslid voor de VVD in Amsterdams Stadsdeel Oost en Watergraafsmeer. Van opleiding deed hij 'history of linguistics'. Hij publiceerde diverse vooral taalkundige artikelen over Spinoza. Deze zijn op de genoemde website te vinden.

Verder is bij DBNL zijn artikel te vinden: Fonetiek en verlichting: De Redeneringh over de talen van Jan Trioen (1692) [hier]

Voorts verzorgde hij ook een internetuitgave van Pieter de la Court's Consideratien van Staat, Ofte Politike Weeg-schaal [hier]

Het sytematische onderzoek dat Jongeneelen verrichtte en hier aanbiedt, ziet er gedegen uit. Het kan, lijkt mij, een nuttig hulpmiddel zijn bij het bestuderen van de KV (ik heb deze plaats pas ontdekt en uiteraard nog niet veel bezien van het vele dat hier geboden wordt).

Maar kennelijk hoort dit niet bij het officiële wetenschappelijke "apparaat"? Bij de zomercursus over de Korte Verhandeling die door de Vereniging Het Spinozahuis voorbije zomer gegeven werd, is door niemand op deze website gewezen (die al sinds 2000 op internet zou staan). Ik doe dat nu hier.