Spinoza's Maamar Teology Medini (TTP)

“Waarom geloven wij dat onze nationale held Benedictus de Spinoza buiten de christelijk Latijnse gebieden ‘leesbaar’ is? Weten wij wat de impact is van de vertaling van Spinoza’s Tractatus theologico-politicus (1670) in het Hebreeuws, Maamar Teology Medini (1961) en het Arabisch (1971)?”  

Dit jaar had van 23 februari t/m 29 maart 2008 een performance van Joseph Semah plaats waarbij Spinoza’s Tractatus theologico-politicus (1670) in Hebreeuwse, Maamar Teology Medini (1961) en Arabische vertaling (1971) werd gelezen.

Dit gebeurde onder de titel: Ferdinand van Dieten nodigt Joseph Semah uit als gast (The Doubling of the House)

In het huis van de Galerie Ferdinand van Dieten - d'Eendt‎ (Spuistraat 270 te Amsterdam) werden twee identieke huizen gemetseld, een in de entree, een op de etage daarboven. Deze installatie verbeeldde onder anderen het Jeruzalem van boven en dat van beneden. Deze uitdrukking werd in de geschriften over Hechaloth en Merkavah (Sifrut, Ha-Hechalot, Ve-Hamerkavah) ingevoerd om het vertrouwen in Gods wijsheid aan te geven ondanks dat de tempel van koning Salomon voor de eerste maal vernietigbaar was gebleken.

In het huis beneden las Joseph Semah de gehele Hebreeuwse vertaling van het Godsdienstig-staatkundig Vertoog van Spinoza voor. Een door Joseph Semah uitgenodigde tweede gast met een islamitische achtergrond, Mohamed Sabet,  was een reflectie van de eerste, de jood als ‘eeuwige’ gast van het christendom. De tweede gast las de Arabische versie van Spinoza’s vertoog voor. Dit simultane lezen in Arabisch en Hebreeuws in de stad van Spinoza wordt door Joseph Semah rug aan rug gesitueerd in het huis van beneden en dat van boven én in het perspectief van een traditie van vertrouwen in een ontmoeting met een vreemde / de tekst van de ander.

De uitgangsvraag was: “is de betekenis en inhoud van de kunst bij voorbaat zo universalistisch, dat zij los van haar oorspronkelijke (con-)tekst kan bestaan?” Kan de (westerse) beeldende en tekstuele kunst zomaar over de hele wereld worden verspreid? “Waarom geloven wij dat onze nationale held Benedictus de Spinoza buiten de christelijk Latijnse gebieden ‘leesbaar’ is? Weten wij wat de impact is van de vertaling van Spinoza’s Tractatus theologico-politicus (1670) in het Hebreeuws, Maamar Teology Medini (1961) en het Arabisch (1971)?” Zie hier méér.


Zie op YouTube om een idee te krijgen Joseph Semah/Read Full Text.

Aanvulling 4 oktober 2008. Joseph Semah liet per e-mail weten dat een video van de performance op YouTube was geplaatst.

Zie en beluister hoe Joseph Semah, Paul Groot en Mohammed Sabet op 23 februari 2008 tegelijk in het Hebreeuws, Arabisch en Latijn een tekst lezen uit de Tractatus Theologico-Politicus.

Joseph Semah "Breathing in Reverse"

 

 

 

 Joseph Semah (60), De Israëlisch-Nederlandse kunstenaar Joseph Semah woont en werkt in Amsterdam sinds 1981. Hij werd geboren in Irak (Bagdad, 1948); vanaf 1950 groeide hij op in Tel Aviv. Hij studeerde elektronica en filosofie aan de universiteit van Tel Aviv. Rond 1973 kwam hij naar Europa en woonde in Londen, Berlijn en Parijs. Sinds 1976 is hij werkzaam als kunstenaar. Werken van Joseph Semah zijn vertegenwoordigd in Nederlandse en buitenlandse museale, openbare en privécollecties. (van hier). 

Als niet-praktiserend jood heeft Semah een indrukwekkende en complexe studie verricht naar wat hij het misverstand noemt tussen de christelijke bronnen op de westerse creativiteit en de joodse invloeden daarop. Hij meent als gevolg daarvan serieus dat de gevestigde kunstkritiek de wezenlijke achtergronden van bijvoorbeeld het werk van Piet Mondriaan en Barnett Newman verkeerd leest. (zie hier het gehele interview)

Zie verder ook hier.

Beeldend kunstenaar Joseph Semah is ook de maker van het plastiek/ de sculptuur die (samen met een bedrag van 25.000 euro) tweejaarlijks wordt uitgereikt als ´Spinozalens´. Het betreft een sculptuur van schaapshersens in brons met een oog en oogzenuw van glas. De Spinozalens is een internationale onderscheiding, bestemd voor een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving. De onderscheiding werd in 1999 voor het eerst uitgereikt en staat onder auspiciën van de Stichting Internationale Spinozaprijs. (http://www.spinozalens.nl/)

PS de Ethica luidt in het Hebreeuws: Torat ha-Middot