Start

Vandaag ontving ik bericht dat de cursus 'Spinoza' bij HOVO Limburg doorgaat. Het verheugde mij - ik heb er zin in. Zeker toen ik de syllabus met het complete cursusplan van prof. dr. L.M. de Rijk zag, waarmee hij aangaf hoe we het Theologisch-politiek traktaat van Spinoza gaan behandelen. Het schema van de tien lessen met preciese aanduiding van wat we uit het boek en uit boeken er omheen gaan lezen, mét aandachts-punten en tips, zag er indrukwekkend uit. Duidelijk is: dit gaat een zeer serieuze cursus worden over dit volgens Graevius 'liber pestilentissimus' 1) van "Nederlands enige wijsgeer van wereldhistorische betekenis" 2), "the noblest and most lovable of the great philosophers" 3), deze "Copernicus van het zedelijk leven" 4 ), deze "bestormer van de geloofsleer" 5), deze 'Euclides van de ziel' 6), 'de asceet van de filosofie' 7), 'de absolute filosoof' 8), deze 'filosoof van de vrede' 9), 'der Gottbetrunkener Mensch' 10), "der Chef der heutigen Atheisten" 11) deze "atheus ingeniosissimus" (zeer scherpzinnige atheïst) 12) ............enzovoort.

Meteen heb ik mij er aan gezet dit weblog voor te bereiden, waarmee ik graag deze cursus wil 'begeleiden'. Ik hoop zeer  dat docent en medecursusten eveneens zin hebben om erop te reageren en liefst er als medeauteurs aan mee te doen.

________________
1) Johannes Georgius Graevius (1632-1703, hoogleraar rhetorica en later geschiedenis en staatkunde te Utrecht), aan Leibniz, Utrecht 12 April 1671: ‘Anno superiore prodiit hic liber pestilentissimus cujus index est: Discursus Theologico-Politicus. Auctor ejus dicitur esse Judaeus, nomine Spinosa. Propter opinionum monstra liber proscriptus est ab Ordinibus’. Bij Van Vloten en Land, Brieven No xlix, Aanteekening.

2) Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving, 1938-1940, p. 423

3) Bertrand Russell, Geschiedenis van de Westerse filosofie, p. 599

4 ) Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. H.D. Tjeenk Willink, Haarlem 1882-1884, p. 126 (hier bij DBNL)

5) Salomo van Til in 1684 (in Steven Nadler, Spinoza, p. 172)

6) Gueroult, in Theo Zweerman, Spinoza's Inleiding tot de filosofie, p. 49

7 ) Theo Zweerman, Spinoza's Inleiding tot de filosofie, p. 61

8) Gilles Deleuze (volgens wikipedia)

9) Wim Klever, in diens Inleiding tot "Hoofdstukken uit De politieke verhandeling" van Benedictus de Spinoza, Boom, Meppel, 1985, p. 300

10) Novalis

11) Breithaupt, Zufällige Gedancken, p. 24 (In J. Israel, Radicale Verlichting, p. 328)

12) Christian Thomasius in: Philosophia aulica (1688) [In: Cis van Heertum & Frank Grunert (Hrsg.) Spinoza im Kontext, 2010, 14

"Het moge onze eigenliefde streelen of krenken, de algemeene denkwijze in Europa wordt op dit oogenblik door den amsterdamschen jood der 17de eeuw in niet geringe mate beheerscht; en wanneer men in aanmerking neemt welke vorderingen sedert in ons werelddeel, ook wat de wijsbegeerte aangaat, gemaakt zijn door onderzoekers van den eersten rang, dan moeten wij het er voor houden dat Spinoza een genie als weinigen geweest is. Men heeft hem gevreesd, omdat men een voorgevoel had dat eene wereld van gedachten door hem onderstboven stond gekeerd te worden. Daarna is hij bemind, gelijk slechts geesten bemind worden van welken eene verzoenende en opbouwende kracht uitgaat." Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw, p. 141.

Reacties

Naar aanleiding van het lustrum van dit blog, heb ik hierbiji het allereerste begin geraadpleegd. Er was tot nu toe blijkbar geen enkele reactie op gekomen, en dat geeft me de gelegenheid te gaan lopen met de eer van de eerste te zijn! Stan: hartelijk gefeliciteerd, je mag met recht en reden trots zijn op je prestatie! Ik wens je het allerbeste en nog vele jaren, of in de meest gebruikte vreemde taal op dit blog: ad multos annos! Vivat, crescat, floreat Stan et blogus sui (studentenlatijn).

Leuk, Mark, dat je nog eens helemaal naar het begin ging.
Dank voor je felicitaties en hartelijke wensen. En dank voor je positieve bijdragen aan dit blog!