Steven Nadler belooft een verslag van The Spinoza Case

Door een kort blog van Steven Nadler gisteren in The Huffington Post, “The Spinoza Case,” kan nu heel de wereld van het komende symposium “de Casus Spinoza" op de hoogte zijn. [Cf. blog]

Hij vertelt erin iets over de voorgeschiedenis en zegt toe daarna met een verslag te komen. Hij eindigt aldus:

This Sunday, December 6, a sold-out crowd of 500 will hear short lectures from the four committee members, followed by a panel that will include Rabbi Toledano, chief rabbi of the Portuguese congregation, who will presumably explain at greater length his decision that the herem should not be lifted after all.

Stay tuned for a report.

Wat ik me afvraag: behoorde Jonathan Israel tot de oorspronkelijke vier adviseur, of is hij er nu bij gevraagd om de plaats in de nemen van Helen Hattab, die (volgens Wim Klever) ooit meldde een van de vier adviseurs geweest te zijn?

Eerdere blogs

26-05-2014: Spinoza en (almaar) de ban [over 't essay van Steven Nadler, "Judging Spinoza," in The Stone

01-09-2014: De vier adviseurs over Spinoza's ban zijn bekend, n.l. Helen Hattab, Yosef Kaplan, Steven Nadler, en Piet Steenbakkers.

13-09-2013: Steven Nadler "Why Spinoza Was Excommunicated"

Voor het vervolg 

09-12-2015: Spinoza kon het waarschijnlijk niets schelen of de ban werd ingetrokken [waarin wordt verwezen naar Nadlers korteverslag in  Huffington Post en wat langer verslag in Tabletmag.

10-12-2015: waarin wordt verwezen naar een Q&A op de website van Nadlers universiteit: "Spinoza probably wouldn’t care, but debate over forgiving him goes on"