Steven Nadler in oktober op lezingentoer door Nederland

Steven Nadler - videostill Spinoza-roundtable at Philoctetes febr 2009Op 5, 6 en 7 oktober geeft de Spinozakenner prof. dr. Steven Nadler van de University of Wisconsin-Madison, drie lezingen.

Gouden Eeuw lezing te Amsterdam
Op dinsdag 5 oktober 2010 (ik vermelde het al eerder op dit blog) houdt Nadler de zesde Gouden Eeuw lezing onder de titel 'Spinoza and Toleration'. Steven Nadler zal Spinoza's denkbeelden over vrijheid bespreken aan de hand van zijn ideaalvoorstelling van de democratische staat. De focus zal liggen op de politiek-filosofische kwesties van de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting. De lezing zal worden ingeleid door prof.dr. José van Dijck en prof.dr. Frans Jacobs.
Het
programma begint om 19:30 uur in de Aula van de Universiteit, Singel 411 (hoek Spui). De toegang is gratis, de voertaal is Engels.
Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden per e-mail:
goudeneeuw-fgw@uva.nl

• Symposium te Groningen
Op woensdag 6 oktober 2010 is hij een van de sprekers tijdens het Symposium: Spinoza’s Politics  dat de Faculteit Wijsbegeerte van de RijksUniversiteit Groningen organiseert (zie dit blog

Colloquium te Amsterdam
Op donderdag 7 oktober 2010 is hij weer terug in Amsterdam en zal hij om 15.30 uur in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek [Singel 425, Amsterdam] het colloquium verzorgen: Spinoza, Maimonides and Prophecy.

Toelichting [van de website van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw]: In this lecture [Spinoza, Maimonides and Prophecy], we will look at Spinoza's theory of prophecy, and particularly the way in which he naturalizes the prophetic 'gift'. What is striking (and usually overlooked) about Spinoza's account is that, despite his strong criticisms of Maimonides in the Theological-Political Treatise, both his naturalism about prophecy and his puzzling claims about the prophet's epistemic advantages, show us how Spinoza adopts many important features of Maimonides' view of prophecy.

Steven Nadler is the William H. Hay II Professor of Philosophy at the University of Wisconsin-Madison, where he has been teaching since 1988. He is also a faculty member of the university’s Mosse/Weinstein Center for Jewish Studies, and the editor of the Journal of the History of Philosophy. He has been a visiting professor at Stanford University, the University of Chicago, and the École des hautes études en sciences sociales (Paris), and the holder of the Spinoza Chair at the University of Amsterdam. Nadler is a specialist in the history of early modern philosophy and in medieval and early modern Jewish philosophy.

[Wat betreft de eventuele toegankelijkheid: het bericht over het colloquium staat op de website vermeld onder “Publieksactiviteiten”, maar uit de tekst lijkt het een meer besloten karakter te hebben: bedoeld om deelnemers aan het Centrum en andere onderzoekers op het gebied van de Gouden Eeuw - zie hier. Overigens vermeldt de ASK dat de toegang gratis is, zo lees ik op 9 sept.]