Tekening van jonge Spinoza door Anna Masini

Deze tekening verscheen op het affiche van een conferentIe in 2013 Spinoza e la storia [cf. blog, cf. origineel]. Ik wil er hier ook apart aandacht op vestigen. De grafische omlijsting heb ik weggehaald, zodat de tekening zelf overblijft.

        

Hier zoals hij op het affIche verscheen: 

Anna Masini [aka Nina Masina], is a freelance illustrator, visual artist and textile designer based in Milan, Italy. Cf. haar website

De kúnstenares (van hier)