The Dutch Legacy - The Radical Thinkers

Al eerder had ik in een blog over prof. Winfried Schröder de informatie over deze komende conferentie in Marburg over de radicale denkers in de 17e eeuwse Nederlandse Republiek. Hier nog eens met een deel van het affiche (zonder de sponsoren).

While Spinoza’s impact on the early Enlightenment has always found due attention of historians of philosophy, several 17-century Dutch thinkers who were active before Spinoza’s Tractatus theologico-politicus was published have been largely neglected: in particular Spinoza’s teacher Franciscus van den Enden (Vrye Politijke Stellingen, 1665), Pieter de la Court (Consideratien van Staet, 1660, Politike discoursen, 1662), Lodewijk Meyer (Philosophia S. Scripturae Interpres, 1666); the anonymous De Jure Ecclesiasticorum (1665, also probably by Meyer), and Adriaan Koerbagh (Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd, 1668, Een Ligt schynende in duystere plaatsen, 1668). The conference will focus on their political philosophy as well as their philosophy of religion in order to assess their contributions to the development of radical movements (republicanism / anti-monarchism, critique of religion, atheism) in the Enlightenment.

Daar ik nergens informatie tref over hoe men zich ervoor kan inschrijven, heb ik de indruk dat het om een invitational conference gaat. Ik ontving zo'n uitnodiging, waardoor ik me vereerd voel. Of ik er gevolg aan geef, weet ik nog niet, daar denk ik nog over.

Toevoeging 10 juli 2014
De flyer-PDF is inmiddels op de website van het Spinoza Research Network van Beth Lord geplaatst. Daarin zijn de e-mailadressen van de organisatoren te vinden.

Reacties

Link naar Flyer-PDF toegevoegd