Thorbecke ruilen voor Spinoza

                  

Beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen oppert monumentenruil tussen Den Haag en Amsterdam: Thorbecke van het Thorbeckeplein in Amsterdam naar Den Haag; en het monument van de filosoof Baruch Spinoza van Den Haag naar Amsterdam. Het beeld van Spinoza is gemaakt door Felix Hexamer en in 1880 in Den Haag geplaatst. Amsterdam wil nu graag een monument hebben van Spinoza, de in Amsterdam geboren filosoof die ijverde  voor de vrijheid van meningsuiting en daarom recent tot boegbeeld van Amsterdam werd uitgeroepen. En Den Haag wil een Thorbecke-monument.

De mogelijke fysieke verplaatsing, door de kunstenaar alvast via computersimulatie in beeld gebracht, zal die monumenten en historische grootheden zeker zeer actualiseren! Alleen al het aandragen van het idee op zich is een geweldig kunstproject dat tot debat aanleiding zal geven. Je moet het idee maar krijgen.

Vanavond verscheen dit nieuws in een artikel op de website van Trouw. Wellicht brengt morgen de papieren krant het ook. [Ja, dat was het geval]

Debat mag zeker verwacht worden, daar Amsterdam al enigszins gevorderd lijkt te zijn in de voorbereidingen om tot een eigen Spinoza-monument te komen. 

Op de website van de Amsterdamse Spinoza Kring is hierover nog geen mededeling te vinden, terwijl de naam van de kunstenaar naar wie de opdracht is gegaan toch al geruime tijd bekend moet zijn.

Maar volgens dit artikel wordt op 24 november, Spinoza's 376ste geboortedag, bij het Amsterdamse Muziektheater en stadshuis het Spinoza-monument onthuld dat beeldhouwer Nicolas Dings in opdracht van de Spinoza Vereniging (bedoeld is: de Amsterdamse Spinoza Kring) heeft gemaakt. Daarin heeft Dings geprobeerd de persoon van Spinoza in een realistisch portret te vangen. Eigentijdse attributen dienen als metafoor voor diens gedachtengoed, tijdperk en betekenis. Zo refereert een ellips aan het universum en een halsbandparkiet aan een pluriforme samenleving. Het is de vraag of de toeschouwer ze herkent en vooral of hij in staat is die in verband te brengen met Spinoza. Met andere worden: is de vertaling geslaagd?

Reacties

Ik plaatste bij het bericht op Trouws website de volgende reactie, die - gemodereerd - enige uren later op de site verscheen:

Die verplaatsing van monumenten zal uiteraard nooit gebeuren. Zo'n ingreep, waarmee in het verleden gemaakte 'fouten' door ons zouden worden gecorrigeerd, zal niet werkelijk kunnen plaats hebben. Ieder is immers intussen aan deze stand van zaken gewend - en sommigen zijn eraan gehecht geraakt ("Blijf van mijn monument af"). Nee, wij moeten in deze tijd onze eigen fouten maken. Maar een schitterend idee is het wel om met zo'n fraai gedachtenexperiment te komen. Prima conceptuele kunst! Thorbecke en Spinoza waardig. Chapeau, Hans van Houwelingen!

Stan Verdult, Maastricht op 31-10-2008, 12:38