Tinneke Beeckman's 'Door Spinoza's Lens' verkozen tot 'Liberales-boek van het jaar 2012'

Liberales, een onafhankelijke Belgische denktank binnen de liberale beweging, kiest jaarlijks een  'Liberales-boek van het jaar'.

Dit jaar bestond de jury uit Marnix Verplancke (literair journalist actief voor Knack, De Morgen en Trouw), Sylvain Peeters (voorzitter De Mens Nu) en drie kernleden van Liberales (Dirk Verhofstadt, Lieven Monserez en Andreas Tirez).

Deze jury riep onlangs Door Spinoza's lens van Tinneke Beeckman uit als winnaar. Dit uit een lijst, waarop verder nog prijkten: Het huis van de vrijheid van Rutger Claassen; De vrolijke atheïst van Jean Paul Van Bendegem; Red de vrije markt van Johan Van Overtveldt; Identiteit van Paul Verhaeghe

Op woensdag 19 december 2012 om 20u zal de prijsuitreiking plaats hebben in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent.
[Zie hier voor méér in formatie]

Uit het juryrapport:

"In 'Door Spinoza's Lens' ontleedt Tinneke Beeckman het gedachtegoed en de actualiteit van Spinoza's denken. Daarbij verwoordt ze de vaak abstracte ideeën van Spinoza op een heldere en begrijpbare manier. Zijn pleidooi voor de vrijheid van denken en zijn afkeer voor bijgeloof verklaart de botsing van Spinoza met geïnstitutionaliseerde godsdiensten die de angsten en onzekerheden van mensen capteren en misbruiken. Die schakelen de vrijheid, de rede en het recht op zelfbeschikking uit. "Wie greep wil op zijn bestaan, kan best zoveel mogelijk inzicht verwerven in zichzelf en in de werkelijkheid", aldus Spinoza die zijn hoop vestigde op de wijsbegeerte en de wetenschappen. Daarmee vat Tinneke Beeckman goed de kern samen van het gedachtegoed van de grote filosoof. Het is maar een korte greep uit dit boeiende boek waarin ook aandacht gaat naar verdraagzaamheid, Darwin, meditatie en seksualiteit en waarom Spinoza ook op die terreinen relevant blijft."