TV-gesprek met Leen Spruit over de ontdekking van manuscript Spinoza

Vandaag werd op de website van katholieknederland.nl een RKK-uitzending geplaatst over het onlangs in de Vaticaanse bibliotheek ontdekte manuscript van de Ethica. De opmerkelijke vondst werd, zoals bekend, gedaan door de Nederlandse filosoof Leen Spruit, docent-onderzoeker aan de ‘La Sapienza’ Universiteit in Rome. Het manuscript van Spinoza kwam in handen van de Inquisitie dankzij de zalige* Niels Stensen (1638-1686). Deze tot het katholicisme bekeerde geleerde uit Denemarken zou het manuscript hebben ontfutseld aan de Duitse edelman Tschirnhaus. Aangezien de inhoud ervan haaks stond op de christelijke godsleer, wilde Stensen dat de Inquisitie het werk op de officiële lijst van verboden boeken (Index) plaatste.

dr. Leendert SpruitLidy Peters sprak met dr. Leendert Spruit op een terras vlakbij het kantoor van de Congregatie voor de Geloofsleer, de voormalige Inquisitie.

Ook wordt gesproken met dr. Paolo Vian, hoofd van de afdeling manuscripten van de Vaticaanse bibliotheek, die zegt blij te zijn met de ontdekking. Hij hoopt dat wetenschappers hiermee een beter begrip van Spinoza’s beroemde boek krijgen. “Als dat gebeurt is dat een bijzonder feest voor ons.” Hij zegt ook: “Voor ons bestaan er geen verboden boeken. Ons interesseert alles wat echt belangrijk is voor de geschiedschrijving van de mensheid zonder confessionele of ideologische vooroordelen.”
De Index werd in 1965 door paus Paulus VI afgeschaft.

Ik word niet in staat gesteld deze video te embedden, zodat ik er alleen naar kan verwijzen met deze link. Gaat dat zien... gaat dat zien.

 

Het boek over deze vondst dat Leen Spruit and Pina Totaro samenstelden en dat al zeker ruim een week of al langer bij Brill uitgekomen moet zijn, The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica, staat bij Brill nog steeds aangemerkt als ´Forthcoming Title´.

* de informatie komt, zoveel is duidelijk, van een katholieke site: vandaar de vermelding ervan dat hij zalig verklaard is.