Tweede leven voor "Spinoza door de ogen van Jorge Luis Borges"

De onlangs gestarte website “Spinoza in Vlaanderen” bracht een vertaling van Paul Claes van het bekendste Spinoza-gedicht van Jorge Luis Borges – ‘bekendst’ daar hij het vaker heeft voorgelezen (op YouTube zijn vele video’s van enkele declamaties ervan door Borges te vinden).

Vandaag kon de site een artikel opnieuw uitbrengen dat dr. Paul Juffermans over en naar aanleiding van die gedichten schreef. In het jaar van zijn promotie op Drie perspectieven op religie in het denken van Spinoza, 2003, verscheen van hem ook een artikel in het Vlaamse cultuurtijdschrift Streven, getiteld “Baruch Spinoza door de ogen van Jorge Luis Borges. De ontmoeting tussen een denker en een dichter”. In dat artikel schetst hij de filosofie van Spinoza aan de hand van de twee gedichten over Spinoza van de Argentijnse dichter Jorge Luis Borges (1899-1986).

Het is een zeer lezenswaardig, haast tijdloos stuk. Goed dat het een tweede leven met ruimere verspreiding krijgt. Zie op “Spinoza in Vlaanderen

Jorge Luis Borges op Spinoza.blogse:

Zie hier het blog van 19 sept. 2008 met de beide gedichten in het Spaans en Engelse vertaling.

Idem 12 jan 2009

blog 1 dec 2009 met vertaling van Barber van de Pol

blog 7 sept 2009 over Robert Lemm over Jorge Luis Borges, De literator als filosoof,

blog 23 mei 2010 Borges y Yo - Borges & Ik. Het is een bekend tekstje waarin Borges speelt met de identiteitsvraag (wie ben ik? wie is wie?) en onderscheid aanbrengt tussen hemzelf en Borges. Ook Spinoza’s conatus-begrip, het streven van elk ding in z’n zijn te volharden, komt er in voor. Dus hoort het op dit weblog thuis.