Uitstekende agenda van lezingen en cursussen over Spinoza

Dit weblog is eigenlijk de enige plek op internet waar geïnteresseerden en belanghebbenden hun opmerkingen kwijt kunnen over de gang van zaken op het gebied van de Spinoza-studie in Nederland. Er is mij geen ander forum bekend. Recent werden op dit weblog enige harde noten gekraakt over de VHS.

Spinozalithografie van Karl Bauer (1909)Zonder mij daarvan te distantiëren, geeft dat mij aanleiding om daaraan iets positiefs toe te voegen. In het verleden gaf ik op dit weblog regelmatig informatie over cursussen en lezingen die over Spinoza werden gegeven. Daarvoor struinde ik dan actief telkens het internet af.
De oplettende bezoeker zal hebben bemerkt dat ik dit tegenwoordig nauwelijks nog doe.

En dat komt doordat de Ver. Het Spinozahuis - sinds enige tijd alweer - een uitstekende agenda bijhoudt van educatieve en wetenschappelijke activiteiten die op komst zijn. De Vereniging is daartoe ook veel beter geëquipeerd, gezien de informatie die hen uit hun netwerk bereikt.

Zover ik weet wordt dit bijgehouden door Miriam van Reijen. Ik weet hoeveel werk dit met zich meebrengt en wil daar mijn erkentelijk over uitspreken. Én ik wil hierbij degenen die dat nog niet hebben ontdekt op die Agenda op de website van de VHS wijzen.

Op dit weblog zult u nog slechts bij uitzondering informatie over lezingen en cursussen vinden, n.l. die welke ik van een bijzondere waarde acht om hier te vermelden.