Uitwendige restauratie Spinozahuis voltooid

Op 14 januari 2008 begon het aannemersbedrijf Van Egmond met de dakisolatie, het herstellen van de slechte voegen, de restauratie en het vervangen van kozijnen en luiken, en het schilderwerk van het Spinozahuis te Rijnsburg, dat hier nodig aan toe was.
Deze werkzaamheden zijn inmiddels voltooid.
Pas in 2009 zal worden begonnen met de inwendige restauratie en renovatie van het Spinozahuis.
Op de website van de Vereniging Het Spinozahuis méér over de voorbereidingen van de renovatie. Tevens werden er deze foto's geplaatst, die gemaakt werden door bestuurslid Bertus de Keizer.
  
 

Hier zijn deze foto's iets beter en in groter formaat te zien,

Reacties

En nu snel ook de gangbare Spinoza restaureren! Dat zal wel wat meer jaren vergen. Om te beginnen moetene we eens af van die DEONTOLOGISCHE interpretatie van de ETHICA. Deze klassieke tekst is waarachtig niet bedoeld als een handboek voor morele herbewapening (doch gewoon als beschrijving en causale verklaring van het menselijk handelen, inclusief al zijn mechanismen).En waarom toch altijd de TTP blijven zien als een boek dat primair de 'libertas philosophandi' verdedigt, terwijl dit volgens de schrijver pas de doelstelling was die op de DERDE plaats kwam? Nee, dan geeft die oude titel (1694) blijk van heel wat meer begrip: DE RECHTSINNIGE THEOLOGANT of GODGELEERDE STAATKUNDE. Spinoza's nieuwe, orthodoxe theologie leidt regelrecht naar de opdracht om staatkundig (politiek)rechtvaardigheid en naastenliefde te beoefenen. Ik zie dat nergens terug in de heersende en nogal opgeblazen retoriek over de TTP. Ik moge wederom verwijzen naar Klever, DEFINITIE VAN HET CHRISTENDOM. SPINOZA'S TTP OPNIEUW VERTAALD EN TOEGELICHT (Delft: Eburon 1999).

De lezer van deze blogs kent je kritiek op de hedendaagse Spinoza-studie. Terecht dat je die nog eens plaats in een blog dat over de restauratie van zijn verblijfplaats in Rijnsburg gaat.
Of Spinoza's wetenschappelijke leer ooit nog eens afgestoft wordt, zoals door de oude-muziek-beweging Beethoven en anderen werden afgestoft, is de vraag. Wie weet.
Ik heb je DEFINITIE VAN HET CHRISTENDOM aangeschaft en ben er in begonnen. Heb er momenteel niet de tijd voor om er in korte tijd hele grote stukken van te lezen, maar ik zal langzaam maar gestaag vorderen en zal er op dit weblog over schrijven. Ik denk bij gelegenheid van het tien-jarig bestaan van deze studie. Ik ben zelf benieuwd of je mij voor jouw benadering kunt winnen.