Van den Enden, Spinoza en de "Acte van Verlatinghe"

Wim Klever wees mij op een ingezonden brief die door NRC Handelsblad werd opgenomen. "De redactie van de NRC heeft nog wat zitten snoeien in mijn brief, maar de kern van mijn reactie is overeind gebleven. Ik had er nog in staan, dat Spinoza zich een goede leerling van meester Van den Enden toonde in zijn verwijzing naar de Hollandse geschiedenis in TTP 18 (in fine) en dat hij, hoewel tweede generatie allochtoon,  goed was 'geïntegreerd'!"

Hier die brief. Een link naar het artikel, waarop het een reactie is, kan ik niet aanbrengen daar ik die op de NRC-website niet vind. [Als u op het plaatje klikt, verschijnt het groter].

Interessant hoe Wim Klever telkens weer de link naar Van den Enden en Spinoza weet te leggen. Volgens hem is de "Acte van Verlatinghe" niet uit ons collectieve geheugen verdwenen.

Toch kun je je afvragen of dat inderdaad zo is. Het is toch merkwaardig dat wij van deze dag, 26 juli 1581 Plakkaat van Verlatinghe, waarin Nederland zich vrijmaakte van tyrannie (wat de Egyptenaren nu aan 't proberen zijn), geen Nationale Feestdag hebben gemaakt.

Tijdens de zomercursusweek van de Ver. Het Spinozahuis, waarbinnen de datum van de Acte van Verlatinghe valt, is er een Spinozist die ons op die dag daaraan herinnert en oproept om er onze eigen 'quatorze juillet' van te maken!

[En de dag erop herinner ik het gezelschap eraan dat op die dag de herem over Spinoza werd uitgesproken.]