Van Wim Klever verschijnt heden "The Spinozistic Hume. An Essay on his affinity with Spinoza"

Anderhalf jaar geleden, op 24 maart 2010, kon ik in een blog een nieuwe publicatie van Wim Klever aankondigen en later bespreken: David Hume (1711 - 1776) Wetenschappelijke ethica van een overtuigd Spinozist (links zie onder).

Intussen heeft hij zijn werk in het Engels vertaald en zelfs uitgebreid. Hij is namelijk absoluut zeker van zijn zaak: Hume is Spinozist en wel in meer dan enkel epistemologisch opzicht. Tevens vindt hij dat Jonathan Israel totaal ongelijk heeft met zijn onderbrenging van Hume onder de 'moderate Enlighteners'. Hij hecht er sterk aan om – in het 300e jaar na zijn geboorte - bij te dragen  tot “een andere Hume”.

De titel van het werk is geworden "The Spinozistic Hume. An Essay on his affinity with Spinoza". Het is in te zien en te downloaden op benedictusdespinoza.nl.

In mijn bespreking van zijn Hume-publicatie schreef ik:

"Het is te hopen dat het vele werk dat hij met dit boek verrichtte mag doorsijpelen naar de wereld van de Hume-geleerden die wellicht helemaal geen behoefte hebben aan een indringer, die zich met ‘hun’ vakgebied komt bemoeien. Maar je kunt ook zeggen: hier wordt een heel nieuw studieveld ontsloten dat onderzoekt hoeveel méér de 17e eeuw (en dan vooral Spinoza) in de 18e eeuw doorwerkte dan men – ook na het werk van Jonathan Israel - geneigd is toe te geven. De Engelse Verlichters lijken zo misschien minder nieuw en oorspronkelijk dan eerder leek, maar op het tweede gezicht zou juist lijken dat het om een echt nieuw perspectief gaat."

De kans op doorsijpeling van deze Hume-visie wordt beduidend groter nu Wim Klever de flinke klus klaarde om zijn werk naar het Engels over te brengen.

 

Eerdere blogs over David Hume

7 november 2009: David Hume (1711-1776) & Spinoza

24 maart 2010: David Hume (1711 - 1776) Wetenschappelijke ethica van een overtuigd Spinozist – ofwel de aankondiging van de nieuwe publicatie van Wim Klever:

11 juni 2010: David Hume (1711 - 1776) Wetenschappelijke Ethica van een overtuigd Spinozist - Wim Klevers recentste boek – mijn bespreking van dit boek.