Vandaag is informatiebordje aangebracht op Kerkstraat 39 in Voorburg waar Spinoza van 1663 - 1668 woonde

Hoewel mij daarover nog geen publicatie onder ogen is gekomen [de VHS heeft zich aangeboden als uitgever van de documenten], is Kees van der Leer zeker van zijn ontdekking. Op zijn website is te lezen dat in het in november 2015 gepubliceerde boek Huygens’ Hofwijck, de buitenplaats van Constantijn en Christiaan “dankzij intensief speurwerk,” werd “onthuld in welk huis aan de Voorburgse Kerkstraat Spinoza van 1663 tot 1668 heeft gewoond. Door bestudering van Voorburgse haardstedenregisters, verpondingsboeken, transportregisters, erfenissen, huwelijken en kadastrale gegevens vanaf 1832 gelukte het mij vast te stellen dat dit huis het huidige pand Kerkstraat 37-39 is.” [Cf. ook dit blog]

Vanmiddag 16 april 2016 is om 12.00 uur: door Kees van der Leer in aanwezigheid van wethouder Rozenberg aan het huis in de  Kerkstraat 39, Voorburg een schildje onthuld over Spinoza’s verblijf aldaar. Tevens nam de wethouder een Engelstalige Monumentenroute in ontvangst. Cf. deze tweet en deze tweet.

[cf. blog van 17 april 2016]   [zie op de site van midvliet.nl nog een aantal foto's]