Verslag Spinozahuis-zomercursus te bestellen

De ASK brengt mij ’t idee om hier eveneens te melden dat het deze week nog mogelijk is voor geïnteresseerden om het uitvoerige verslag te bestellen dat Jan de Koning maakte van de Spinoza zomerweek 2009 van de Vereniging Het Spinozahuis. Thema van 2009 was: Spinoza in gesprek met tijdgenoten over filosofische, wetenschappelijke en theologische kwesties, voornamelijk aan de hand van de Briefwisseling. Dit verslag zal binnenkort verschijnen in boekvorm, gebonden met een spiraalbandje. (A4-formaat)

Het boekwerk telt 240 pagina's en kost € 12,50 inclusief verzendkosten. Bestellingen dienen vooraf gedaan te worden. Bestelling én betaling dienen uiterlijk 21 maart binnen te zijn.

Bestellen en betalen kan rechtstreeks bij Joost Raaff:

Johan.Raaff@telenet.be

• bankrekening 416763 t.n.v. A. Raaff-Van Nieuwland en J. Raaff te Waalre

• Vermeld: [gewenste aantal] ex. Spinoza 2009 + uw volledige adres.

Titel: Spinoza in gesprek met tijdgenoten.

Inhoudsopgave

Maandag 27 juli 2009

I.     Dr. Henk Nellen: Hugo de Groot (1583-1645)

II.    Dr. Henk Nellen: Hugo de Groot na 1621

IIA.  Mr. Jan Coert (1936): Spinoza en Grotius (natuur- en volkerenrecht)

III.   Drs. Miriam van Reijen: Vriendschap in Spinoza's correspondentie

Dinsdag 28 juli 2009

IV.   Dr. Frank Mertens: Wetenschappelijke kwesties I

V.    Dr. Frank Mertens: Wetenschappelijke kwesties II

VI.   Dr. Ton de Kok: Vrijmetselarij en Spinoza

Woensdag 29 juli 2009

VII.  Drs. Miriam van Reijen: Brieven over het kwaad

Donderdag 30 juli 2009

VIII. Dr. Rinse Reeling Brouwer: Theologische kwesties

IX.   Dr. Rinse Reeling Brouwer: Groepswerk

X.    Drs. Gerlof van Rheenen: Woodbrookers

Vrijdag 31 juli 2009

XI.   Prof. dr. Piet Steenbakkers: Vrijheid en vrije wil

Alfabetisch register