Video met Miriam van Reijen over Spinoza

               

Eind vorige week bracht de ISVW, de Internationale School Voor Wijsbegeerte, deze video op Vimeo, met daarbij deze tekst:

"De filosoof der filosofen, noemt Miriam van Reijen hem. Dat zijn niet mis te verstane woorden over één van Neerlands bekendste filosofen. Maar waarom komt juist Spinoza de titel filosoof der filosofen toe?
Bij het heropende Spinozahuis in Rijnsburg vertelt Miriam van Reijen dat ze Spinoza vooral een echte filosoof vindt omdat er voor hem geen heilige huisjes zijn. Spinoza, verketterd in zijn tijd vanwege zogenaamde godslasterlijke opvattingen, vraagt zich altijd af waar het kritisch denken iemand kan brengen."  

<

Mooi gemaakte video. Knap hoe Miriam informatie over Spinoza combineert met haar door Spinoza geïnspireerde aanpak om mensen tot 'ware gedachten' te helpen brengen: "Spinoza in bedrijf"!

Reacties

Aan kinderen van groep 7 vertellen dat volgens Spinoza God net zoiets als Sinterklaas zou zijn ís natuurlijk ook belachelijk. Spinoza had nog nooit van onze Sinterklaas gehoord.

Heb zojuist die video ook bekeken en beluisterd. Ook al neem je in acht dat hij moet dienen als een low key inleiding op Spinoza voor simpele zielen en mag je daar dus niet te hard over oordelen, vind ik toch dat Spinoza hierin toch wel erg verkreukeld wordt door een individualistisch gerichte psychotherapeute in bijpassende lange rokgewaden, die op zich ook al een verkeerde symboolwerking
uitstralen, alsof Spinoza met een soort Indische guru geassocieerd zou kunnen worden. Het is allemaal te stoïsch, te moraliserend: je moet dit of dat... om er geestelijk weer bovenop te komen als je in de put zit. Ik herken weinig van Spinoza's 'onpersoonlijke' naturalisme, van zijn uitleg over ieders natuurkundige (om)weg naar het heil, via ieders overrompeling door een grote verscheidenheid aan ervaringen richting
het besef van de grondwetten die ins bestaan beheersen en die ons voeren tot godzalige adoratie van de eeuwigheid in onze schamelheid.
Sorry Miriam, ik moest dit even kwijt. Jouw Spinoza is niet de mijne. Maar jij bent er blij mee, dus wie ben ik om dit te schrijven?

Wim, waarom moeten er uit jouw toetsenbord altijd weer van die volkomen niet ter zake doende denigrerende persoonlijke aanvallen bij komen - over iemands kleding in dit geval. Overigens, al had Spinoza kritiek op de Stoïci die hem teveel in de wilsinvloed geloofden, hij had zeker een diepgaande stoïcijnse invloed ondergaan. En verder ben ik van mening dat jouw "Spinoza's 'onpersoonlijke' naturalisme" jouw heel persoonlijke ideosyncratische Spinoza-interpretatie is, alsof hij gemeend zou hebben dat we allemaal gedurende ons leven vanzelf wijs worden. Jouw Spinoza is niet de mijne.

Je kan er niets aan doen. Ik evenmin.

Maar de toekomst is onbekend Wim: determinisme is geen fatalisme. Misschien maken we het nog mee dat je op andere gedachten gebracht wordt door de inwerking van modi zoals Stan en de reactieschrijvers op dit blog...

Sorry, ik heb boven een verkeerde formulering gebruikt: "inwerking van" moet zijn "interactie met".

Is natuulijk niet onmogelijk. Sterker nog: zolang Stan blogt, verander ik. Niets kan hij doen, dat geen gevolgen heeft voor mij!