Vier filosofen over de vrijheid van meningsuiting en de grenzen ervan

 

[Tekst van Omroep Human] "Vrijheid van meningsuiting. Hoe absoluut is die vrijheid? Wie bepaalt de grens van vrijheid van meningsuiting? En is zelfcensuur de prijs die we betalen voor een vrije samenleving? Te gast is Johan Braeckman, professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent, die zijn onderzoek toespitst op kritisch denken, de evolutietheorie en neurowetenschappen. Over die thema's spreekt hij regelmatig in Vlaamse media en publiceerde hij diverse boeken. Ook te gast is Theo de Wit, universitair docent en hoogleraar sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij houdt zich bezig met thema's als vrijheid, democratie en religie."
[Die zien we frontaal rechts van Clairy Polak. Op de rug zien we Rutger Claassen, universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht, en rechts Ad Verbrugge, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie. ]

Ik vond het een boeiend gesprek, waarin serieus belangrijke aspecten aan de orde kwamen, ook al, of nee, juist doordat specifieke filosofische gezichtspunten en daarbij behorend jargon in bescheiden mate, maar toch, over tafel gingen. En er gebeurde inderdaad wat ik veronderstelde in het blog waarin ik dit gesprek meldde, de Vlaming Johan Braeckman is degene en de enige die 2x naar Spinoza verwees. Verder werd Hannah Arendt genoemd, John Stuart Mill en Simone de Beauvoir. Opmerkelijk vond ik dat de hedendaagse filosoof die de belangrijkste argumenten heeft gebracht over de veronderstellingen en mogelijkheidsvoorwaarden van communicatie in de vrije publieke ruimte, Jürgen Habermas, werd verzwegen. Maar nóg opmerkelijker: het was een gesprek van ca. 50 minuten, maar na 13 minuten houdt de geboden video op! Maar misschien wordt aan de rest nog gewerkt en kunnen we tenslotte toch het hele gesprek zien en beluisteren. 22 juni 17:56 uur kon ik dit wissen, daar inmiddels het hele gesprek wordt gegeven.

Reacties

Stan, je hebt gelijk, een boeiend gesprek. Eigenlijk voor het eerst boeiend in de jaren dat ik het filosof. kwintet volg. Wellicht komt het door de aanwezigheid van Theo de Wit die een afwijkend standpunt heeft m.b.t. de vrijheid van meningsuiting. Hij vindt dat je met de gehele wereld rekening moet houden bij het uitspreken van een mening, m.n. als het om de islam gaat, n' importe of er dan veel te menen overblijft. De andere sprekers konden zich daartegenover fraai profileren.