Voorjaarscursus 2014 VHS over de Tractatus Politicus

Vanochtend vernam ik van de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, Theo van der Werf, dat de VHS-voorjaarscursus 2014 zal gaan over Spinoza's Politiek Traktaat. De laatste cursus over dit laatste geschrift van Spinoza dateert alweer van 2008. Dat was de eerste voorjaarscursus die ik bijwoonde [cf. blog van 24 febr 2008 ]. Inmiddels zullen er alweer vele nieuwe leden bijgekomen zijn en trouwens een opfriscursus is ook voor degenen die al wat langer met Spinoza bezig zijn nooit weg.

Dan zal ook de vertaling van Karel D'huyvetters bij de Wereldbibliotheek uitgekomen zijn. Die was in hun prospectus voor november aangekondigd, maar is blijkwaar wat vertraagd en wordt nu voor februari voorzien. Dat die datum wel gehaald zal worden, daarin heeft de VHS alle vertrouwen gezien het feit dat deze cursus eraan wordt vastgeknoopt. De data ervan, alsmede de inleiders, zullen nog bekend worden gemaakt.

Spinoza, Staatkundige verhandeling. Vertaling en bezorging Karel D’huyvetters met een inleiding van Jonathan Israel. Wereldbibliotheek, 2013 - isbn 978 90 284 2556 9  [cf. blog]

Reacties

interessant