Wanneer is de bewering waar dat artikelen vrij gedownload kunnen worden?

Op de laatste ochtend van de VHS-zomercursus in 2010 in het Woodbrookershuis te Barchem (zoals de naam toen nog luidde), kregen we een college van (toen nog) hoofddocent filosofie aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit van Antwerpen, dr. Willem Lemmens. Het ging over Spinoza en David Hume. Voor de verschillen die hij tussen hen zag verwijs ik naar mijn blog erover. Vervolgens besteedde hij vooral aandacht aan Spinoza’s passieleer. Hij zegde ons een artikel van zijn hand toe over Spinoza en Hume. Ik weet dat zo zeker, daar ik degene was die daarom vroeg. We zouden het via de VHS ontvangen, maar het kwam niet, ook niet nadat ik later de leiding van de cursus nog eens op die toezegging wees.

Vandaag, tweeënhalf jaar later, lees ik op de website van Spinoza in Vlaanderen dat hij gepromoveerd is tot professor:

“Professor Willem Lemmens doceert aan de Universiteit Antwerpen. Hier vindt men zijn persoonlijke pagina bij de UA, met onder meer zijn academische bibliografie. Enkele artikels van hem kan men hier vinden. Ze handelen over Spinoza en over Hume en kunnen vrij gedownload worden.”

De tweede link brengt je naar een pagina op academia.edu, waarop je als je een artikel aanklikt, het op je beeldscherm kunt lezen, maar niet kunt downloaden; daarvoor heb je een inlogcode nodig. Als ik de downloadbutton aanklik, krijg ik een donkere waas over de pagina. Eénmaal werd mij om een Facebookcode gevraagd, maar ik doe niet aan Facebook.

Ik beschouw dat niet als vrij downloaden. Kortom, na tweeënhalf jaar, kan ik nog steeds niet bij die artikelen!

Reacties

Kijk eens aan, van twee bezoekers van dit blog kreeg ik alle vier de artikelen toegezonden.
Je kunt toegang krijgen via facebook of je laten registreren mét vermelding van de universiteit vanwaaruit je onderzoek doet...
Ik vind niet dat je dat dan als vrij downloaden kunt typeren. Zulke PDF's zijn immers ook zonder zo'n drempel voor iedereen beschikbaar op internet te zetten.

Al weer bewijs je mij met je aanwijzingen een dienst. Aamgezien ik mij ook intensief met Hume bezig houd, kende ik wel enkele publicaties van Wim Lemmens, maar niet de laatste ("Beyond the sunshine of the mind"), nmm een substantieel artikel, dat nu, hoewel het ter grootte van een boekje is, vrij wordt aangeboden. Ik kan het iedereen die in de verhouding godsdienst - moraal is geinteresseerd, van harte aanbevelen. Omdat ik heel wat literatuur over dit onderwerp bij Hume ken (waaronder ook het recente boek van Paul Russell), durf ik te stellen dat dit artikel tot het beste behoort. Lemmens kent Hume op zijn duimpje van A tot Z, analyseert vooral het essay NATURAL HISTORY OF RELIGION, volgt nauwkeurig Hume's argumenten en presenteert een reeks van de allermooiste citaten. Daarbij is zijn eigen stijl ook nog voortreffelijk. De vergelijking met Spinoza's opvattingen in dezen komt nauwelijks aan de orde; dat was ook niet de bedoeling. Maar de lezer van dit blog zal er geen moeite mee hebben om de 1/2 op 1/2 relatie te herkennen. Als ik mij een punt van kritiek mag veroorloven, is het deze dat de rol van Philo in de DIALOGUE ON NATURAL RELIGION niet goed uit de verf komt. Een gevoeligheid voor diens verholen vertolking van Spinoza's algemene fysica zou hem de vele onopgeloste kwesties aan het einde van zijn betoog hebben bespaard. Niettemin vind ik het een waardevol betoog, dat ik gaarne ieder aanbeveel. En mijn wens zou zijn dat er een discussie over uitbreekt