Wat betekenden de Nederlanden voor Spinoza en omgekeerd, wat Spinoza voor de Nederlanden?

Wie in deze vragen geïnteresseerd is, kan antwoord krijgen van Van Bunge. Een jaar geleden had ik een blog over het feit dat prof. Wiep van Bunge aan de Osaka University in Japan zijn college “Spinoza en de collegianten” bracht. Zojuist ontdek ik dat op 2 oktober 2012 door de Erasmus Universiteit twee colleges van Van Bunge, die verschenen zijn in het tijdschrift Philosophia Osaka, op internet zijn geplaatst:

Bunge, L. van, “Spinoza and the Netherlands”. In: Philosophia Osaka, volume 7 pp 1-12.
Note: Moving to my topic of Spinoza and the Netherlands, two separate questions present themselves: what did the Netherlands mean to Spinoza, and reversely, what did Spinoza mean to the Netherlands? [PDF]

Bunge, L. van, “Spinoza and the Collegiants”. In: Philosophia Osaka, volume 7 pp 13-19.
Note: Since the publication of Meinsma’s Spinoza en zijn kring it is considered a fact that Spinoza was friends with Collegiants such as Simon Joosten de Vries, Pieter Balling and Jarig Jelles. Fokke Akkerman and Piet Steenbakkers have subsequently shown how important Balling and Jelles were as editors and translators of Spinoza’s work, and that they helped him where they could, especially after he had been expelled. [PDF]

                 

Reacties

"Spinoza and the Netherlands" vind ik maar een slap stukje, dat grotendeels voorbij gaat aan de politieke lessen die Spinoza uit de geschiedenis en het precaire staatsbestel van Holland heeft getrokken. Zelf heb ik indertijd, in hetzelfde Osaka, daarover een pittiger verhaal gehouden dat daar eveneens werd uitgegeven. Maar daar stak wel mijn andere opvatting onder van hoe je filosofie(geschiedenis) bedrijft: gemotiveerd vanuit de hedendaagse maatschappelijke problematiek en gericht op 'lering'. Dan en alleen dan komen oude teksten tot leven.

Heb nu ook het tweede stuk (Spinoza and the Collegiants) gelezen, waarvoor ik meer waardering heb dan voor het eerste. Aardig vind ik dat ook af en toe naar werk van mij wordt verwezen. Maar het had heel wat beter gekund. Genoeg stof voor discussie in ieder geval. Een paar keer wordt gezegd dat Van den Enden in 'Spinoza's circle' verkeerde, wat ik een bespottelijke constatering vind. Het was omgekeerd! Ten tweede wordt gesteld dat Spinoza's vroege geschriften geen blijk gaven van enige politieke interesse. Wie de KV en de TIE goed hebben gelezen, weten beter. Ten derde beweert de auteur dat wat Hobbes in LEVIATHAN over gelijkheid van burgers schreef, via Locke (sic) de voornaamste impact was op wat Jefferson in de "Declaration of independence" daarover schreef. Alsof Locke en Hobbes in politiek opzicht niet zoiets als water en vuur waren!