Wat hebben joden toch...

Wie, zoals ik ongeveer dagelijks met Spinoza bezig is, en met 'alles om hem heen', komt heel veel joodse zaken tegen. Zoveel joden als zich met Spinoza hebben bezig gehouden…
Dit weblog heeft daarvan al veel getuigenissen doorgegeven.

Ergens heeft de joodse geschiedenis en de joodse ‘kijken op zaken’ (meervoud uiteraard, want er is niet één joodse kijk) wel iets. Boeiend om telkens weer met jewish questions geconfronteerd te worden.

           

Vandaag komt het (e-)magazine Moment (Independent journalism from a jewish perspective, cf.) met het mei/juni-nummer. Daarin een artikel met antwoorden van 35 Amerikaanse joden op 'two big questions':

          What does it mean to be a Jew today?

          What do Jews bring to the world today?

Ik citeer het antwoord van één van hen en kies daarvoor Rebecca Newberger Goldstein:

What I’ve always admired about Judaism is its worldliness, its earthliness, its impatience with metaphysical questions about God’s existence and the afterlife, which has always struck me as a realistic assessment of the limits of human understanding. Judaism focuses on the here and now with a zestiness that infuses all different aspects of life, whether intellectual, cultural or spiritual. It’s a life-celebrating attitude, and I love that. There’s also a certain greediness, which I also love, a greediness for life itself. It seems significant that Judaism never went in for monasticism. Moral growth has to be strived for within the mess of human life itself, because the mess itself is valuable; the mess is life, and life is good. Rebecca Newberger Goldstein is the author of 36 Arguments for the Existence of God.

Grappig vind ik wat Ilan Stavans (professor of Latin American and Latino culture at Amherst College) als laatste zin van zijn stukje schrijft:

“Jews must always see our day and age from what Baruch Spinoza called sub specie aeternitatis—under the aspect of eternity.”

Zou hij beseffen dat dan alle bijzonderheden, alle facetten van paats en tijd wegvallen, en er geen particulariteit meer is, ook geen onderscheid als 'joods-zijn'? Hij heeft het over het on-historisch zijn van joden, maar sub specie aeternitatis gaat wel een flink stapje verder.

[zie hier de betreffende pagina in Moment]

artikelen in Moment waarin iets van Spinoza aan de orde komt:

April 2007, The "Religious Non-Believer" - Einstein and His God (gaat vooral over Spinoza)

mei/juni 2009, Nadine Epstein, Flash Point in the Culture Wars

jan/febr. 2010, Dani Shapiro, Tumbling into the Heart of Genius (bespreking van Rebecca Goldstein’s 36 Arguments for the Existence of God: A Work of Fiction]