Weer Amsterdamse Spinozawandelingen van Margreet Brandes

Al vaker heeft Margreet Brandes Amsterdamse Spinozawandelingen georganiseerd. De komende Spinozawandelingen onder haar leiding vinden plaats op: 2, 6, 9 en 10 oktober 2016.

Hieronder méér over de verschillende thema’s en routes (per datum).

Op woensdag 23 april 2014 maakte beroepsfotograaf Maarten Brante deze foto van mensen, lekker genietend van 't voorjaarszonnetje op het Amsterdamse Spinozabeeld. [Foto groter formaat op zijn website]

2 oktober, Amsterdam/wandeling: Spinoza en de verhouding kerk en staat

De bouw van het stadhuis op de Dam rond 1660 leidde tot een discours over de verhouding kerk en staat. Mocht het Stadhuis hoger worden dan de toren van de Nieuwe Kerk? Hoe dacht Spinoza over de planologie van de bevoorrechte (gereformeerde) kerk en andere kerken?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet Brandes)

Zondag 2 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

6  oktober, Amsterdam/wandeling Spinoza en de ethiek van de rederijkers van de Egelantier

In Amsterdam was de invloed van de dichtgezelschappen op de cultuur groot. Waar woonden ze en traden naar buiten: Roemer Visscher en zijn dochters; Spieghel en Coornhert; P.C. Hooft? En wat brachten ze naar voren? Welke lijnen zijn te trekken naar de Nieuwe Zijds Kolk, waar Spinoza’s uitgever Riewertsz zat en collegianten bijeenkwamen in diens uitgeverij ‘’t Martelaersboeck’?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet Brandes)

Donderdag 6 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

9 oktober, Amsterdam/algemene wandeling:  Spinoza, rede en gevoel

In de 17e eeuw kwamen mensen uit verschillende windstreken naar Amsterdam. De overzeese handel leidde tot een toename van kennis over andere volken en mensen. Wat hebben mensen en volken gemeen en waarin verschilden zij? Spinoza dacht met anderen na over ‘emoties als lijnen en vlakken’, geholpen door in de ontwikkeling van de wetenschap gegroeide methodologie. Om zo tot een voor de mensen meer volmaakte wereld te komen.

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet)

Zondag 9 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

10 oktober, Amsterdam/wandeling: Spinoza en de politiek

Amsterdamse contacten van Spinoza en hun strijd (1672-1678) tegen Lodewijk XIV:

Franciscus Van den Enden, die de Franse legeraanvoerder le Condé kende van de opstandige beweging le Fronde; collegiant èn topdiplomaat Coenraat van Beuningen; Menasseh ben Israel, uitgever van le Péyère, die secretaris was geweest van le Condé. Waar woonden destijds de Amsterdamse anti-Franse courantiers, zoals Johannes Van Ravesteyn en Spinoza-biograaf Lucas?

Opgeven: m.brandes@xs4all.nl (Margreet)

Maandag 10 oktober 2016

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: vertrekken vanaf Spinozabeeld, Amstel 1/Zwanenburgwal

 

Op haar website en m.n. de pagina Amsterdam-Spinozawandeling is desgewenst vooraf méér inhoudelijke informatie op te doen