Weer een boek over Herman Boerhaave

Morgen, 11 februari van 17:00-19:00 uur wordt in het Amsterdams Academisch-cultureel centrum Spui 25 het boek gepresenteerd van

Luuc Kooijmans, De geest van Boerhaave. Onderzoek in een kil klimaat. Uitgeverij Prometheus. ISBN 9789035137974. Prijs: € 19,95 (300 blz.).

De aanleiding voor dit nieuwe boek zat in het feit dat de manuscripten van Boerhaave die al meer dan 250 jaar als een waardevolle schat bewaard worden in Sint-Petersburg als een militair geheim zouden worden afgeschermd zodat niemand ze ooit serieus heeft kunnen bekijken. Enfin, nu heeft Kooijmans er zijn licht in kunnen opsteken.  

Het eerdere boek van Luuc Kooijmans, Herman Boerhaave: de man die de geneeskunde opnieuw uitvond [Balans] was van 2011.

Twee boeken in zo korte tijd is in onze tijd een hommage aan onze meest beroemde medicus ooit: aan Herman Boerhaave die in zijn tijd door velen om medisch advies werd gevraagd, wat hij altijd bereid was te geven, waarom Luuc Kooijmans hem als een medisch orakel aanduidt [Cf.]

Nog eens nagaan hoeveel van Boerhave's Spinoza-interesse erin aan de orde komt.

Reacties

Waarschijnlijk niets, althans voor de koetzichtige eenogige Kooymans, die Spninoza niet kent en daarom ook Spinoza niet heeft kunnen herkennen in de INSTITUTIONES, waarin hij evenwel duimendik aanwezig is. Hij ziet alleen maar de beschermingswal die Boerhaave omzichtig om zich heen heeft opgetrokken. Zelfs de founding fathers in Amerika waren op de hoogte van Boerhaave's mosterd.