Weer een interview met Rebecca Newberger Goldstein

Vandaag brengt Marjorie Kehe, de boekenredacteur van The Christian Science Monitor’s weekly, een interview met “philosophy professor and biographer of Spinoza” Rebecca Newberger Goldstein over haar boek "36 Arguments for the Existence of God." In dat boek blijft, goed beschouwd, alleen Spinoza's godsbewijs overeind. De interviewster gaat daar verder niet op in.

Rebecca Goldstein, schrijfster van Betraying Spinoza. The Renegade Jew Who Gave Us Modernity,  vertelt bezig te zijn aan een boek over Plato die ze dialogen laat houden met denkers en schrijvers door de eeuwen heen, zoals George Eliot. Plato verbande de schrijvers uit zijn utopische staat en meende dat literatuur niets had toe te voegen aan de filosofie – integendeel, dat literatuur juist verderfelijk was. Die opvatting  gaat ze in haar volgende boek eens flink bestrijden.

Zie hier het blog van 13 jan 2010: Spinoza's godsbewijs ziet Rebecca Goldstein toch maar mooi als het beste.

En het blog van 15 febr. 2010: Interviews met Rebecca Goldstein over haar nieuwe boek

                Rebecca Goldstein in haar werkkamer (videostill)