Wereldwijd voorlezingsproject Spinoza's Ethica van Job Koelewijn

Job KoelewijnKunstenaar Job Koelewijn, SKOR en W139 gaan er voor zorgen dat Spinoza's Ethica wereldwijd wordt voorgelezen, beginnende in Amsterdam.

Morgen, zondag 14 december, zal daarom de eerste Ethica - (voor) lezing rond 13:00 plaatsvinden in W139 op de warmoesstraat 139 te Amsterdam. De registratie hiervan zal samen met de registraties van verdere lezingen die over de hele wereld gaan plaatsvinden uitgangspunt vormen voor een werk dat Job Koelewijn gaat vervaardigen rondom deze gebeurtenissen.

Degene die mij tipte over dit project mailde dat de uitnodigings-mail deze foto bevatte van het Spinozabeeld van Thomas Hirschhorn aan de Oudezijds Achterburgwal uit 1999 [zie hier op dit weblog]

 

Uit die convocatie:

'Nadat de ervaring mij geleerd had, dat al wat zo in het gewone leven voorkomt ijdel en nietig is, en ik inzag dat alles waarvoor en wat ik vreesde niets goeds noch kwaads bevatte, tenzij alleen voor zover mijn gemoed er door bewogen werd, besloot ik eindelijk te onderzoeken of er ook iets bestond dat een waarachtig goed was, dat men deelachtig zou kunnen worden en waardoor alleen, met verwerping van al het overige, de ziel kon worden vervuld; kortom of er iets bestond waardoor ik, wanneer ik het gevonden en bereikt had, een gestadige en hoogste blijheid eeuwiglijk zou genieten'.

Zo begint Benedictus (Baruch) de Spinoza zijn Vertoog over de zuivering des verstands, zijn eerste traktaat, de basis voor zijn verdere wijsgerige onderzoeken. Deze monden uit in zijn Ethica, die pas na zijn dood wordt gepubliceerd. Het resultaat van Spinoza's zoektocht wordt al meer dan 300 jaar gelezen.

[Het volgende is wellicht alleen bedoeld voor de genodigden, maar misschien kan elke geïnteresseerde zich aanmelden]
Wij willen aan U vragen of U zin en tijd heeft hier aan mee te werken. Het kost U twee uur van uw zondagmiddag, een kleine prijs als U in gedachte houdt dat het benaderen van 'een gestadige en hoogste blijheid' binnen hand bereik wordt gebracht. We zullen de eerste 15 tot 20 pagina's van de Ethica gezamenlijk en o.l.v. Job Koelewijn hardop voorlezen in het Engels. Daarbij zal er voor enige vloeibare verfrissing worden gezorgd, opdat U niet met een droge keel vertrekt.

Graag zouden wij U om 13:00 zien en hiervoor van U te horen krijgen of wij kunnen rekenen op uw komst, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal mensen dat wij verwachten. Uw komst kunt U melden door een email te sturen naar Manuel@w139.nl   Dank voor uw interesse en hopende op uw medewerking!

[Foto van Job Koelewijn van website KNAW bij gelegenheid van zijn ontvangst van de Dr A.H. Heineken Prijs voor de kunst 2006]

Reacties

Van een welingelichte contactpersoon vernam ik dat vanmiddag t/m stelling 15 werd gelezen, incl. definities en axioma's [en dat het voorlezen erg leuk gevonden werd]. Job Koelewijn hoopt verder registraties te maken in China, Japan, Londen, New York enz.
Het project zal worden afgesloten in Amsterdam met het lezen van het laatste stuk van deel 5 van de Ethica.