"Why Tolerate Religion?" laat Spinoza links liggen

In het verlengde van het blog van gisteren over tolerantie signaleer ik hier een recent boek dat de vraag behandelt waarom de staat (de VS van Amerika) eigenlijk de godsdienst voortrekt en waarom niet-godsdienstige burgers dat zouden tolereren. Richard Dawkins is op alle fronten bezig de religie te bestrijden, Brian Leiter verzet zich tegen voorrechten die religies zouden ondervinden. Van hem kwam een paar weken geleden dit boek uit:

Brian Leiter, Why Tolerate Religion? Princeton University Press, 2012.
[Zoals bij Amazon is te zien, is in het boek alvast 2013 als jaar van verschijnen gedrukt - mogelijk om het een langere houdbaarheidsdatum mee te geven?]

Brian Leiter is Karl N. Llewellyn Professor of Jurisprudence and Director of the Center for Law, Philosophy, and Human Values at the University of Chicago. Hij is de autheur van Naturalizing Jurisprudence en Nietzsche on Morality. Hij is misschien het meest bekend als de maker van het waarschijnlijk meest bezochte filosofenblog: Leiter Reports blog.

Hierna neem ik over hoe de uitgever het boek aanprijst. Ik vermeld alvast hier mijn verbazing dat (zoals bij books.google is in te zien) Spinoza in dit boek volstrekt niet voorkomt! Hobbes en Locke wel enigszins. Het is dus mogelijk om een deels juridisch, deels moreel-filosofisch boek over dit onderwerp te schrijven zonder in te gaan op de zienswijze van Spinoza op dat thema. Alsof het om een quantité négligeable gaat, waaraan een 21 Luther die zijn ene theologisch-politieke aanklacht tegen de deur spijkert (zie cover) eenvoudig voorbij kan gaan.

This provocative book addresses one of the most enduring puzzles in political philosophy and constitutional theory -- why is religion singled out for preferential treatment in both law and public discourse? Why, for example, can a religious soup kitchen get an exemption from zoning laws in order to expand its facilities to better serve the needy, while a secular soup kitchen with the same goal cannot? Why is a Sikh boy permitted to wear his ceremonial dagger to school while any other boy could be expelled for packing a knife? Why are religious obligations that conflict with the law accorded special toleration while other obligations of conscience are not?

In Why Tolerate Religion?, Brian Leiter argues that the reasons have nothing to do with religion, and that Western democracies are wrong to single out religious liberty for special legal protections. He offers new insights into what makes a claim of conscience distinctively "religious," and draws on a wealth of examples from America, Europe, and elsewhere to highlight the important issues at stake. With philosophical acuity, legal insight, and wry humor, Leiter shows why our reasons for tolerating religion are not specific to religion but apply to all claims of conscience, and why a government committed to liberty of conscience is not required by the principle of toleration to grant exemptions to laws that promote the general welfare.

Table of Contents:

Preface and Acknowledgments ix
Introduction 1
Chapter I: Toleration 5
Chapter II: Religion 26
Chapter III: Why Tolerate Religion? 54
Chapter IV: Why Respect Religion? 68
Chapter V: The Law of Religious Liberty in a Tolerant Society 92
Notes 135
Selected Bibliography 175
Index 181

N.a.v. sommige hoofdstukken die Brian Leiter al eerder als papers publiceerde, kwam er al kritiek, bijvoorbeeld

Andrew Koppelman, "No Respect: Brian Leiter on Religion” [PDF