Wie weet meer van deze Spinoza?

 

Door David Fishler gefotografeerd op 10 jan. 2010 in Toledo, Spanje; gaf het 't onderschrift mee: "Spinoza! He noza something I dont"
- geplaatst op picasaweb

Reacties

Stan, als dit Spinoza is, dan lijkt hij mij in dezelfde extatische sferen te verkeren als Teresa van Avila in het bekende beeld van Bernini, erg onspinozistisch dus.

Adrie,
Iemand, David Fishler, heeft op picasaweb.google.com/.../qh5YQ8qvmTlOqw9SpaELHQ
in een reeks foto's uit Toledo deze foto geplaatst met als bijschrift
"Spinoza! He noza something I dont"

Verder geen aanwijzing.
Maar ik denk inderdaad dat de kunstenaar die het maakte iets aangaande Spinoza heeft wille uitbeelden. Wordt Spinoza in de klem gezet? Wordt hij ge(doornen)kroond?
Je vergelijking met Bernini's orgastische Teresa van Avila lijkt wel aardig gevonden, maar ik zie hier eerder een nogal pijnlijke uitdrukking of een schreeuwende in de woestijn. Niet een verbeelding van amor erga Deum.

Stan, jij gaat er blijkbaar van uit dat de man een muts op heeft die een doornenkroon is, dus met spijkers aan de binnenkant, Spinoza als lijdende Koning-der-Joden. Ik ben er van uitgegaan dat de muts een feestmuts is, en vind de gelaatsuitdrukkung erg lijken op die van de extatische T.v.Avila. Haar extase kan bovendien gemengd zijn met pijn, zie de engel (of cupido) die naast haar staat met een pijl in de hand, klaar om toe te slaan, of reeds toegeslagen. Gelaatsuitdrukkingen op foto''s, tekeningen e.d. laten zich slecht onderscheiden, vreugd en pijn geveen eenzelfde gelaatsuitdrukking.

Adrie, je zult van het onderzoek van Paul Ekman gehoord hebben? Deze psycholoog van de universiteit van Californië deed wereldwijd onderzoek naar herkenning van gezichtsuitdrukkingen van de mens in de diverse werelddelen, wat zes overal herkenbare basisemoties opleverde: boosheid, vreugde, verdriet, angst, afschuw, verrassing. Dan moeten er toch duidelijke verschillen herkenbaar zijn waarover dan overeenstemming bestaat. Ook in het boek van Darwin "Het uitdrukken van emoties bij mens en dier" [vertaling van "The Expression of the Emotions in Man and Animals" uit 1872] kan ik die gelijkheid die jij beschrijft niet terugvinden.

Trouwens het is toch meer een "Corona de Spinoza" dan een "Corona de espinas"

Stan, het feit dat jij en ik van mening verschillen over de gelaatsuitdrukking van de man met muts dementeert de door jou aangehaalde onderzoekingen, althans bevestigt ze niet. Het probleem is dat foto's, tekeningen, beeldhouwwerk etc. momentane, bevroren beelden zijn van iets wat in essentie een zekere duur heeft.