Wim Klevers laatste boek

In de periode, waarin ik door ernstige ziekte niet in staat was te mailen en te bloggen, verscheen het boek van Wim Klever dat hij in eigen beheer uitgaf. Ik had het aangekondigd gezien op zijn twitterpagina. In een reactie op dit blog van 27-03-2017 had Herman Groenewegen informatie over het boek verspreid. Twee andere reacties van deze "Greenways" die erg veel weg hadden van hoe Klever twittert, heb ik, toen ik daartoe weer in staat werd, verwijderd, maar zijn reactie over Klevers boek had ik laten staan - als herinnering aan betere tijden. Ik vond dat er daarmee voldoende aandacht voor Klevers boek was op dit blog.  

In zijn geheel eigen stijl e-mailde Wim Klever mij nu de cover van zijn boek onder de titel: "Je loopt achter." Aanleiding is het recente blog met de aankondiging van het verschijnen in het najaar van The Oxford Handbook of Spinoza - met die m.i. discutabele cover.

Welnu, Klever was dus eerst... 

In dt geval zal ik niet snel zeggen dat het om een merkwaardige cover-keuze gaat, immers: een vervalsing van Spinoza wordt hier gecoverd door een mogelijke vervalsing... 

Ik zal niet (meer) behoren onder degenen die het willen lezen.  

Reacties

Wanneer de blogger daar fysiek en mentaal weer toe in staat is, zou het mij interesseren welke vervalsing van Spinoza hij insinueert in een boek dat hij niet kent. Maar ik dank hem niettemin voor de verspreiding van het nieuws: de verschijning van mijn analytisch en synthetisch ijzersterke boek, dat noch in onze taal noch in enige andere taal wordt overtroffen.

Blogger is daar daar fysiek en mentaal niet toe in staat (heeft er geen zin in), maar acht het ook niet nodig. De geïnteresseerde kan de in reacties op vele blogs gevoerde "discussie" desgewenst napluizen; maar kan vooral Klevers twitter-account eens bekijken.
Na bovenstaande zelfverheerlijking door de auteur is er geen enkele mogelijkheid of noodzaak daar nog afbreuk aan te doen. Hij verdwijnt in een wolk...

Goed dan: eentje. Zie het blog
'http://spinoza.blogse.nl/log/de-spinozistische-mens-hoeft-niet-voor-100-reactie-te-zijn.html
Klever concludeerde: “der Mensch ist für 100% Reaktion, dirigiert durch die ganze Natur.” Ik voeg daaraan toe: met kennelijk één uitzondering: de heer Klever.
Wie toegang heeft tot zijn facebook-pagina kan op 9 juni zijn "23 Res Gestae of Dr & Prof.Em. Wim Klever" lezen. Hij schrijft: ""RE-VIEWING MYSELF and looking back on my life as a Spinoza scholar, I wish to confess that I am proud on what I have found and demonstrated in my research."
Kortom, als dat niet voor 100% reactie is...

Stan,

In het betreffende interessante artikel schrijf je het volgende:
“waarom Spinoza in de Praefatio van het vierde deel het heeft over een modelmens (exemplar humanae naturae) die we voor de geest kunnen halen en proberen te volgen en over leefregels (vitae dogmata, 5/10S)”
Dit is wat Lacan het verlangen van het ideaal-ik (wat ik onbewust wens) in verhouding met een Ik-ideaal (modelmens) noemt. Heeft de conatus zo’n modelmens-beeld in zijn streven denk je?
Want je schrijft wel: “We hebben een conatus die ook zelf adequate oorzaak van handelen kan zijn.” Inderdaad, maar in verhouding met een ‘exemplar humanae naturae’? Want en adequaat idee is toch een samenvallen van idee en object, het spinozistisch monisme?

Ed,
Ik denk niet ('t past niet) "dat de conatus zo’n modelmens-beeld in zijn streven heeft." In het streven om z'n bestaan te handhaven kan een individu in de gaten krijgen dat zo rationeel mogelijk handelen in zijn (en andermans) belang kan zijn en in dat kader kan (tussenmenselijk) het beeld (=de verbeelding) van een model van een mens ontstaan.
[In een volgend blog zal ik verwijzen naar een artikel van Andrea Sangiacomo dat hierop een aardig licht werpt]

Reading my book would cure your prejudices, Stan, and restore your body to health. The price of €100,00 would not be too high.

"Mijn DE HISTORISCHE SPINOZA (2017) is 'n gebrekkig boek vanwege veel verschrijvingen en schamele layout. Maar inhoudelijk wel het allerbeste," schreef je in een tweet op 7 juni, Wim.
€100,00 is door jou veel te hoog ingezet. Ik zou het nog niet gratis willen krijgen. Lezing zou mij te zeer opwinden en zieker maken - zeker weten