Winkeliersvereniging Spinoza wenst "Fijne jaarwisseling"

"De winkeliersvereniging Spinoza wenst alle klanten een heel fijne jaarwisseling.
Wij hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten in een van de aangesloten winkels."

       

De webmaster van spinoza.blogse.nl sluit zich hier graag bij aan en wenst eveneens alle bezoekers van dit weblog (zijn klanten)

                'n goede jaarwisseling en een voorspoedig 2012

                  tota felicitas aut infelicitas in hoc solo sita est;
              videlicet, in qualitate objecti, cui adhaeremus amore.
                                                [TIE, 9]